Alla artiklar

 • ReclaimLSS har inte gett upp kampen för de som omfattas av lagen. (0)
 • Har alla glömt de viktiga principerna i LSS? (1)
 • Principen Delaktighet är en av grundpelarna i LSS (0)
 • Kontinuitet är en viktig princip i LSS (0)
 • Vad säger principen självbestämmande i LSS? (0)
 • Vad säger LSS om principen jämlikhet? (0)
 • De grundläggande principerna i LSS (0)
 • Lära dig LSS (0)
 • Ska LSS anpassas till samhället eller till de som behöver insatserna? (3)
 • Personalkompetens är nödvändigt för god kvalitet (2)
 • Kunskap nödvändig för LSS (2)
 • Ett riktigt arbete (1)
 • Har jag missat något? (8)
 • Varför måste vi kämpa för våra rättigheter? (2)
 • Vems ansvar? (5)
 • Vad pågår med LSS Lena Hallengren? (2)
 • Samhall och synen på arbete (1)
 • NPM har förstört LSS (4)
 • Aktivitets och sjukersättningen LSS fungerar inte! (2)
 • Vem ansvarar för LSS-gruppens fattigdom? (3)
 • Vad har regeringen för ansvar att lagar följs i Sverige? (5)
 • Individuell Plan enligt LSS är din plan (2)
 • Har vi glömt de grundläggande principerna i LSS efter 27 år? (1)
 • LSS behöver inte göras om från grunden (5)
 • Vad Uppdrag Granskning visar behöver åtgärdas (5)
 • Regeringen borde skämmas (1)
 • Jämlikhet och Jämställdhet (1)
 • Även du min Brutus (3)
 • Medveten brist på planering är orsaken till brist på LSS-bostäder (5)
 • Ödmjukhet är mitt motsatsord till Besserwisser (2)
 • Vi behöver en generalklausul i LSS (13)
 • Att inte få bestämma över sin vardag (5)
 • Kommunarrest (3)
 • Vad är kompetens inom LSS-verksamheterna? (10)
 • Lite upplysande LSS – statistik igen (4)
 • Fångad i fattigdom (0)
 • Digitalisering blir diskriminering! (10)
 • Jämlik vård (5)
 • En reflexion (2)
 • Öppet brev till Statsminister Stefan Löfven (23)
 • Okunskap skapar Besserwisser – inte kunskap. (10)
 • Vadå´ – otydlig! (11)
 • Utan kunskap fungerar inga system (7)
 • Vi är alldeles för få för att räknas (10)
 • Varför jagas just LSS-personer (17)
 • Allt handlar inte om pengar (4)
 • Individuell Plan enligt LSS (6)
 • Varför betalar personer med sjuk- och aktivitetsersättning mest skatt? (20)
 • Brev till Försäkringskassan (7)
 • Politiker blundar för LSS-gruppens fattigdom (6)
 • Uppföljning habiliteringsersättning igen (0)
 • Personalkompetensen i LSS-verksamheter måste stärkas (7)
 • LSS feltolkas medvetet? (6)
 • Inget försvar att avstå statliga habiliteringsersättningen (4)
 • Smittoeffekter från äldreomsorg (3)
 • Det får inte hända! (6)
 • LSS – dikt (4)
 • Grundläggande principer i LSS (4)
 • Betalda lobbyister – är det problem? (12)
 • Plånboken styr mänskliga rättigheter (10)
 • Merkostnadsersättning (0)
 • Alla landsting blir regioner (0)
 • Vad är SIP? (1)
 • LSS BEHÖVER RÄTTSHJÄLP (8)
 • Är okunskap hela sanningen? (10)
 • Försäkringskassan missbrukar aktivitetsersättningen! (7)
 • Vad vill vi? (13)
 • Kända brister i uppföljning av LSS (5)
 • Vi har fantastiska lagar för personer med funktionsnedsättningar! (4)
 • Debatten om LSS försvann! (0)
 • Lite LSS statistik för politiker (2)
 • Vart är vi på väg? (3)
 • Ansvar för gruppbostad LSS! (4)
 • Förfärliga missförhållanden på Gruppboenden (3)
 • När juridiken tar över LSS (2)
 • Trött på Ledare i media (7)
 • Vad händer med Rättshjälp i LSS? (0)
 • Dags att ta Funktionsrättskonventionen på allvar (1)
 • LSS-tillämpningen skulle bli bättre med ett samlat kommunalt huvudmannaskap (5)
 • Medborgarens fokus (2)
 • Åter används statistik om assistansersättningen oseriöst (2)
 • Barnhem 2018 (12)
 • Aktuella siffror om LSS (3)
 • Det handlar inte om några hundra kronor! (6)
 • Tankar om LSS och arbete (2)
 • Reflektera mera – stärk LSS! (2)
 • Ekonomi och arbete för LSS gruppen hänger ihop (4)
 • Politiker mästare i avledning (4)
 • Vad är kvalitet i LSS-tjänster? (4)
 • LSS utveckling (6)
 • Funktionsrätt Sverige skriver om den ekonomiska diskrimineringen (1)
 • Vem bryr sig att det ekonomiska stödet i LSS urgröps? (4)
 • Klyfterna mellan rik och fattig har ökat i Sverige (2)
 • Röstsvaga personer bortprioriteras! (3)
 • Det skall löna sig att arbeta! (8)
 • Vad är en institution? (11)
 • Varför pekas just LSS-personer ut som dyra? (7)
 • Ett liv som andra! (6)
 • Bästa LSS-kommun 2017 (7)
 • Tillför rättshjälp i LSS – NU! (2)
 • Trist debatt om LSS kostnader (8)
 • Nu byggs LSS-boendet för barn i Eskilstuna enligt § 9.8 (5)
 • Trött på arbetslinjen (2)
 • Vi får fortsätta att drömma (3)
 • Handlingsplan för LSS förbättringar (0)
 • Skillnaden mellan lön och bidrag har ökat kraftigt (3)
 • Vem är alla? (2)
 • Tyst om funktionshindrades ekonomi (3)
 • Även de som har funktionshinder har rätt till ett gott liv (3)
 • LSS – laglöst land (0)
 • Brist i rättssäkerheten i LSS (5)
 • Hög tid att på allvar lyfta anhörigperspektivet i LSS (3)
 • LOV – fungerar det i LSS? (1)
 • LSS tjänar inte på skräckpropaganda! (4)
 • Kunskapskontroll? (4)
 • Vem ska man tro på? (2)
 • Oroande signaler om LSS-handläggning (1)
 • Förnekelse (2)
 • Den vita hatten – faktahatten (4)
 • Rätt att slippa leva i fattigdom (4)
 • Individerna i LSS osynliggörs (1)
 • Är Högsta förvaltningsdomstolen mot LSS? (4)
 • Besvärande okunskap om LSS bland politiker (5)
 • Bygg fler, bättre och mindre gruppbostäder (2)
 • När slutar kampen? (6)
 • Alternativa fakta LSS (3)
 • Ekonomi i LSS-utredningen (5)
 • Antaganden och undanglidanden (4)
 • Varför nekas Kontaktperson i LSS? (9)
 • LSS en rättighetslag utan rättssäkerhet (2)
 • Släpp inte taget om LSS! (3)
 • Ansvarstagande myndigheter efterfrågas! (5)
 • ”Pengar gör ingen lycklig” (1)
 • Med vilken hatt tolkar vi LSS? (0)
 • Fel personer får fel ersättning! (0)
 • Våra kommunalpolitiker behöver förstå hur LSS-utjämningssystemet fungerar (1)
 • Brister i principen självbestämmande i LSS (1)
 • Vad saknas i LSS utredningens direktiv? (7)
 • Rädda istället för att skrämmas! (0)
 • Vi blir lurade! (6)
 • Hur är samhällets attityder till funktionshindrade med LSS? (7)
 • Ett steg i rätt riktning – men för litet (0)
 • Hur tänker politiker av i dag om LSS-gruppen? (10)
 • När retoriken går överstyr (1)
 • Tillsammans gör vi skillnad! (1)
 • I LSS är alla insatser viktiga! (2)
 • Är regeringen historielös? (6)
 • Vilseledande media igen! (4)
 • Tack Karl! (0)
 • Rättshjälp i LSS-mål nu! (0)
 • Har ansvariga myndigheter redan glömt varför LSS finns? (2)
 • Oseriösa påståenden vilseleder om LSS (4)
 • Stoppa avvecklingen av personlig assistans! (6)
 • Ställ in kompassen på målet, Dèsirée Pethrus! (2)
 • Förvaltningsrätten förstör LSS! (2)
 • Våra domstolar behöver få insikt i LSS-familjers vardag (0)
 • Det går inte att uppnå goda levnadsvillkor om man inte ens har råd att köpa kläder… (3)
 • Vad är en fullmakt? (0)
 • ”Det är bara…” (2)
 • Vilse i den digitala ekonomin (2)
 • Vad är att följa LSS lagen (5)
 • En sorgens dag för kontinuitetsprincipen i LSS (12)
 • En gruppbostad är ingen vårdinrättning! (27)
 • Glöm inte de andra insatserna i LSS! (3)
 • Omvänd ”Robin Hood”- mentalitet är inte ok! (0)
 • Avtala inte bort besittningsrätten i gruppbostäder! (0)
 • Det är inte assistansersättning som hotar statsbudgeten (5)
 • Stockholm, börja använda den individuella planen i LSS! (2)
 • Bygg gruppbostäder inte institutioner! (4)
 • Lögn, förbannad lögn och statistik (14)
 • Inflytandet måste stärkas i LSS! (2)
 • Begränsande åtgärder i LSS-boenden (0)
 • Socialbidrag är kanske bäst? (0)
 • Funktionshinderforskare slår larm att LSS urholkas! (0)
 • En tävlan om behov (0)
 • LSS prioritering efter behov (1)
 • LSS som rättighetslag ger inte automatiskt rättssäkerhet (3)
 • Rätten till meningsfull sysselsättning i LSS (6)
 • Måste finnas sunt förnuft i bedömningarna om ledsagning (0)
 • ”Lagen är föråldrad” (3)
 • Fortsatt brist på boende (0)
 • Irriterande LSS diskussion (1)
 • ”Vi följer bara lagen” (1)
 • Ett nedslag i insatsen kontaktperson (0)
 • Socialförsäkringsutredningen ignorerar sjuk – och aktivitetsersättningen (1)
 • LSS handlar om särskilda behov – inte pengar (6)
 • Misstolkning av principer i funktionshinderpolitiken (1)
 • Ställ inte assistans och gruppbostad mot varandra (1)
 • Nu är det almedalsvecka, kommer det positiva utspel? (0)
 • Vad vi vill (3)
 • Debatt om arbete och Daglig verksamhet LSS (1)
 • Har vi en rimlig beskattning av de som har minst? (2)
 • Regeringen prioriterar inte LSS (1)
 • Delat ansvar av LSS fungerar inte (2)
 • Omöjlig kamp? (10)
 • Kommentar om lagtrots (1)
 • Individuella rättigheters nytta (0)
 • Inför boendestöd enligt LSS (2)
 • Arbetslinjen fanns långt före Reinfeldt och Borg (0)
 • Integration javisst – men på samhällets villkor! (5)
 • Hyressättning i linje med LSS (1)
 • Fusk finns i alla bidrags-, avdrags- och ersättningssystem (3)
 • Två domar om kontaktperson i Kammarrätten (4)
 • Förmögenshetsskatt inte avskaffad för alla! (1)
 • Vad är selektiv perception? (2)
 • Socialsekreterarnas larm (2)
 • Allt går inte att pröva i domstol! (3)
 • IVO:s granskning av LSS-boenden (0)
 • Vems är budskapet? (7)
 • Reflektioner om LSS från 2014 (1)
 • Tillgänglig och anpassad sjukvård för personer med utvecklingsstörning (0)
 • Missbruk av ord! (1)
 • Arbetsmarknaden för utsatta grupper i Stockholms, Hallands och Gävleborgs län (0)
 • Låt professionerna tolka och tillämpa LSS! (2)
 • Politiker månar selektivt om ekonomiskt utsatta! (2)
 • Övervältring av kostnader på individen (3)
 • Otidsenliga arbetsregler för vissa personliga assistenter! (2)
 • Tvingas flytta efter 18 år! (4)
 • Det pågår en nedrustning av LSS! (6)
 • Vårdval ger fel prioritering! (0)
 • Så otroligt befängt! (3)
 • Rättsäkerheten brister i Förvaltningsrätterna (1)
 • Det bidde en tumme! (2)
 • Vad ska vi kalla autism? (1)
 • Vems perspektiv? (2)
 • Utvecklingsstörning ger sämre sjukvård (1)
 • Handikapp leder till socialbidrag! (2)
 • Upp till bevis politiker! (2)
 • Den felaktiga bilden (0)
 • Vi manipuleras med stora tal! (0)
 • Att göra rätt (3)
 • Dags att verkställa (0)
 • Det behövs Vårdcentraler som är specialiserade! (2)
 • Vad är Vårdgaranti? (1)
 • Vad är Vårdval? (1)
 • Vad är Högkostnadsskydd? (1)
 • Individuell Plan LSS i annat perspektiv (2)
 • Riksdagspartierna om fattigdomen (2)
 • LSS försvinner i valtider! (3)
 • Dags att byta hållning till LSS SKL (2)
 • En till fattigdomsfälla – nekad nödvändig tandvård (0)
 • Värna LSS genom handling (0)
 • Ett gott liv (0)
 • Kommunen är ansvarig för de höga hyrorna i Gruppbostad LSS! (3)
 • Som att svära i kyrkan (2)
 • Avståndet till Svarta havet (3)
 • Onödig fattigdom! (2)
 • Oroväckande ökning av LSS-domar – det behövs ett perspektivskifte (3)
 • Kontaktperson enligt LSS i olika län (0)
 • Vinstintresse inom LSS (0)
 • Större gruppbostäder ett problem (0)
 • För vem finns LSS? (1)
 • Skrivelse om kontaktperson enligt LSS (6)
 • Rapport om insatsen kontaktperson enligt LSS (0)
 • Det är bara att överklaga! (9)
 • Låg chans att vinna i förvaltningsrätten nu jämt fördelad (1)
 • Den lilla gruppens princip (2)
 • Ointresse leder till okunskap (0)
 • Gynnande beslut och rättssäkerhet i LSS (1)
 • Rätten till kontaktperson urholkas (5)
 • Funktionshindrade med aktivitets- och sjukersättning betalar högst skatt – inte ålderspensionärer! (12)
 • Merkostnadsprincipen i LSS måste följas! (7)
 • Nu är det dags för tvångsflytt igen! (3)
 • Chefer inom LSS omsorg kritiska mot ständiga upphandlingar! (1)
 • Begreppet goda levnadsvillkor i LSS används felaktigt (2)
 • Stärk LSS-handläggarna (1)
 • Samverka med kommunerna! (10)
 • Var är medmänskligheten? (3)
 • Kontaktperson ska bryta den enskildes isolering (8)
 • LSS – en fantastisk lag! (2)
 • Valfrihet i LSS bara politisk retorik! (3)
 • Jag önskar att hon dör före mig! (9)
 • Röstsvaga personer med LSS drabbas av omvänd prioritering! (4)
 • Utvecklingen av insatsen ledsagning i LSS (8)
 • Hur många har Individuell Plan enligt LSS? (7)
 • Fusk i LSS assistans jämfört annat fusk (3)
 • Varför växer personlig assistans? (2)
 • Rikspressens skriver onyanserade ledare om LSS-kostnader (2)
 • Kommunerna tar sig friheten till tolkningsföreträde i LSS (0)
 • Åtgärder mot fattigdomen behövs (2)
 • Ett föräldraskap utan slut (4)
 • Medborgarlön i stället för aktivitets- och sjukersättning (2)
 • Hur och varför måste rättshjälp införas i LSS? (7)
 • Allmänna principer i funktionshinderpolitiken (6)
 • Principen delaktighet i LSS (2)
 • Principen kontinuitet i LSS (1)
 • Principen självbestämmande i LSS (9)
 • Principen jämlikhet i LSS (1)
 • Begreppet hem i LSS (4)
 • När LSS intentioner inte följs (3)
 • LSS – grundläggande principer (3)
 • Retoriken mot LSS (4)
 • LSS är ju en lönsam affär för samhället (7)
 • Hur är våra attityder till ofrivilliga bidragstagare? (1)
 • En alibiutredning av LSS (2)
 • Gruppbostad eller personlig assistans (11)
 • Ett liv som andra enligt LSS (2)
 • En fråga till kritikerna – ser ni oss som likvärdiga medborgare eller inte? (2)
 • Skrivelse till och svar från socialutskottet (0)
 • Personlig assistans är en av tio insatser i LSS (4)
 • Blir 2014 året då man gör något åt den ekonomiska situationen? (2)
 • Hur får vi rimliga hyror i LSS bostäder? (2)
 • När ideologin får styra över förnuftet! (5)
 • När försvann förbehållsbeloppet i LSS? (3)
 • Skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor (4)
 • Vad har skolan och LSS gemensamt (5)
 • Sämre sjukvård för personer på Gruppbostad (1)
 • Kommunerna måste respektera lagen. (1)
 • Bestämma sin arbetstid på Daglig Verksamhet (6)
 • Kommunala protester mot LSS! (4)
 • God morgon reclaimLSS.org – God natt FUBbloggen.se! (0)
 • Utveckling av LSS! (2)
 • LSS gruppen är för liten! (4)
 • Våra söner och döttrar har blivit handelsvaror i assistansbolag! (14)
 • Peng-systemet skapar Svarte Petter! (2)
 • Höj statusen på LSS jobb! (3)
 • Politiker saknar viljan att värna LSS? (2)
 • Den bortglömda LSS gruppen i debatten! (11)
 • LSS problem är attityder! (3)
 • Det behövs rättshjälp i LSS! (5)
 • Retoriken kring LSS igång igen! (2)
 • LSS boende blir överkörda av ”valfriheten” (2)
 • Omfördelning av resurser (3)
 • Inled en konstruktiv diskussion om LSS (4)
 • Ensidig fokusering på personlig assistans problem för LSS. (2)
 • Privatiseringens förlorare (4)
 • Vem är girig? (3)
 • På barrikaderna igen! (21)
 • Hur är det med samverkan om LSS? (2)
 • Är God mans – skap ett företagande? (4)
 • Vem bestämmer vad kvalitet är i LSS? (6)
 • Vad är Habilitering? (1)
 • Vilket ekonomiskt stöd till arbete ger Arbetsförmedlingen en funktionshindrad? (0)
 • Vad är assistansersättning? (0)
 • Vem är Sheriffen av Nottingham i LSS? (5)
 • LSS glömda insats! (9)
 • Vi har inte råd med LSS! (4)
 • LSS omsorg har blivit statistik! (2)
 • Mindre pengar till elever som behöver stöd (7)
 • Varför görs uppföljning av LSS insatser så sällan? (3)
 • Vem ansvarar egentligen för God man? (7)
 • Det behövs en aktion för rimliga hyror i LSS bostäder! (4)
 • LSS och ledarartiklar (1)
 • Vad är Förvaltningsbesvär? (0)
 • Vad är Laglighetsprövning? (0)
 • Hur överklagar jag kommunala beslut? (0)
 • En av mina favoriter – en tänkvärd skrift om utvecklingsstörning (5)
 • Ideologisk manipulation i angrepp på LSS? (10)
 • Använd leva som andra i tillämpningen av LSS (6)
 • Höga hyror problem för LSS. (1)
 • Jurister och domare har dålig koll på funktionshindrades rättigheter! (1)
 • Ett liv som alla andra enligt LSS – hur når vi dit? (10)
 • Rättshjälp inom LSS (8)
 • Det är dags att återta LSS! (7)
 • Vad är en överförmyndare? (0)
 • Efter 20 år med LSS kan vissa funktionshindrade hanteras som objekt! (5)
 • En aktiv lokalförening är viktigast! (15)
 • Vilka särskilda uppgifter har kommun enlig LSS 15 § ? (0)
 • Vad är den lilla gruppens princip? (0)
 • Vem tar ansvar för LSS? (3)
 • Vad är rätt LSS-beslut? (4)
 • Kontinuitet inom LSS (9)
 • LSS – Vem kan man lita på? (1)
 • LSS lagen urholkas? (3)
 • Är LSS en rättighetslag i praktiken? (3)
 • Hur hanteras LSS i förvaltningsrätterna? (3)
 • Lite mer om hyressättningen i LSS-bostäder (8)
 • Höga hyror orsakar liv i fattigdom för LSS gruppen (1)
 • Drömmar och verkligheter (4)
 • Arbetslösheten fortfarande hög (1)
 • Maktobalans i LSS mm. (1)
 • Vad är skillnaden mellan förbehållsbelopp och försörjningsstöd? (0)
 • Vad är försörjningsstöd? (0)
 • Vad är förbehållsbelopp? (0)
 • FUB måste upp på barrikaderna igen! (5)
 • Det måste vara ok att ha roligt! (6)
 • LSS lagen är inte luddig! (4)
 • Drömmen om en egen LSS bostad (1)
 • Rättsäkerheten i LSS mm. (14)
 • Det våras för LSS? (2)
 • Tillsammans är vi starkare (3)
 • Vad är skiljer LOV från LOU? (0)
 • Vad är LOU? (0)
 • Vad är LOV? (0)
 • Vad är bostadsanpassningsbidrag? (0)
 • ”Det är skillnad på lort och pannkaka!” (7)
 • Cynism isf humanism i tolkningen av LSS (2)
 • Högsta Förvaltningsdomstolen och ledsagares omkostnader (2)
 • FUB behövs och behöver synas (3)
 • Rädda assistansreformen (0)
 • Tänk om LSS var en lag alla följde (3)
 • Vad är skillnaden mellan bidrag och avdrag? (8)
 • Vad innebär kommunens ansvar att samverka med intresseorganisationer enligt LSS? (0)
 • Vad innebär att leva som andra enligt LSS? (0)
 • Vad är skillnaden mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå? (0)
 • Vad är personlig assistans enligt LSS? (0)
 • Fundamentala begrepp som bör styra LSS (3)
 • LSS och verkligheten i en pappas perpektiv (5)
 • Vad är goda levnadsvillkor enligt LSS? (5)
 • Vad är skillnaden mellan utvecklingsstörning och autism? (1)
 • Vad är utvecklingsstörning? (0)
 • Vem bedömer vad som är en funktionsnedsättning? (0)
 • Vad är skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder? (0)
 • LSS och intressepolitik! (1)
 • Personer med utvecklingsstörning kräver jämlik hälso- och sjukvård. (1)
 • En framtid i fattigdom! (4)
 • Vad är en MAS? (0)
 • Vi är inte tillräckligt många! (9)
 • Hur påverkar våra attityder våra beslut? (2)
 • Rättsövergrepp i det tysta (5)
 • Vem betalar för god man? (0)
 • Budget eller anslag? (2)
 • Vem har råd med duktiga lobbyister? (2)
 • Lede fi är alla som vill försämra LSS (4)
 • Mitt hem är min borg (9)
 • Fundamentalism eller humanism i tolkningen av LSS? (1)
 • Vad innebär socialt isolerad? (2)
 • Kommunerna missbrukar LOV? (3)
 • Vad är aktivitetsersättning? (0)
 • Personlig assistans eller gruppbostad (7)
 • Dela kakan rättvist? (16)
 • Kan kommunerna strunta i LSS lagen? (3)
 • LSS är inte bara personlig assistans (3)
 • LSS är inte dyrt! (3)
 • Den kommunala delen av LSS måste uppmärksammas (1)
 • LSS och sunt förnuft (1)
 • Kompetens saknas på Gruppbostäder! (10)
 • Privata LSS-boenden är bättre än kommunala. (4)
 • Rättsosäkerhet – vem bryr sig? (8)
 • Följer förvaltningsdomstolarna intentionerna i LSS? (0)
 • Den bortglömda gruppen (1)
 • Det är en skillnad mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå! (7)
 • LSS är för dyrt? (5)
 • Om man inte syns – finns man inte! (2)
 • Strunta i eller att följa våra lagar? (2)
 • Förvaltningsdomstolen, ändra era rutiner! (0)
 • Vad gör en LSS-handläggare? (0)
 • Vad är LSS? (0)
 • Vad är en servicebostad? (0)
 • Vad är en gruppbostad? (0)
 • Vad är Habiliteringsersättning? (Hab-ersättning) (12)
 • Vad är Daglig verksamhet? (0)
 • Vad är en genomförande plan? (0)
 • Vem ska vara samordnare för individuell plan? (0)
 • Vad är en individuell plan? (0)
 • Vem ska betala ledsagares avgifter? (0)
 • Vad är en förvaltare? (0)
 • Vad är en god man? (0)
 • Varför är hyran så dyr i gruppbostäder? (0)
 • Kan man ha kontaktperson fast man bor i en gruppbostad? (0)
 • Kan man ha ledsagning fast man bor i en gruppbostad? (1)
 • Kan man få semester om man bor i en gruppbostad? (0)
 • Skillnaden mellan LOU och LOV (0)
 • Ord utan mening (3)
 • Vad är rättvist? (7)
 • Har personer som omfattas av LSS rätt till fritidsaktiviteter? (6)
 • Honnörsord (6)
 • Får jag LOV? (6)
 • 6 Responses to Får jag LOV?

  1. Harald skriver:

   Jag har fått flera kommentarer på min mail, vilket i sig är trevligt. Men för att alla andra skall kunna läsa så kommentera gärna direkt här!

  2. Emanuel Mörk skriver:

   Intressant inlägg. En viktig fråga för att valfriheten ska fungera är att det finns ett utbud. Som du skriver så är det ju begränsat när det gäller insatsen boende. Där det råder brist kan ingen valfrihet råda. När det gäller andra insatser som exempelvis ledsagning borde dock LOV kunna fungera bra. Men det gäller ju också som du säger att det offentliga gör bra upphandlingar. Och som med all privat verksamhet som man har upphandlat är ju uppföljningen avgörande för att se om det man köper håller den kvalitet som man har skrivit i avtalen.

  3. Harald skriver:

   Nja, det var inte menat att vara begränsat till boende. Precis som du säger finns det insatser som är enklare och där brist inte gäller. Jag ser, att förutom där brist råder och valet i praktiken inte är möjligt som jag skriver i inlägget, att också många funktionshindrade liksom äldre har svårt att bedömma kvaliten även i enkla val. Alla har inte tillgång till anhöriga eller aktiva gode män.

  4. Lennart skriver:

   Smaka på ordet LOV – som barn stod detta ord för något positivt, något att se fram emot. Sportlov, påsklov och så det bästa av allt sommarlov!

   Fortfarande är det väl så att våra barn och ungdomar ser fram mot sina lov men för oss som valt att engagera oss för personer med den livslånga funktionsnedsättningen utvecklings-störning så betyder LOV något helt annat. Själva grundtanken med LOV är säkert god; att ge den enskilde en lagstadgad rätt till valfrihet när det gäller valet av aktör/utförare, men som ni nämner i era kommentarer ovan, så förutsätter valfrihet att man erbjuds flera alternativ för aktuell insats och att man har anhöriga, god man etc. som rådgivare när man ska bedöma insatsens omfattning och innehåll men framför allt behövs det goda metoder vid kvalitetsbedömning; att den enskilde faktiskt får det man utlovats.

  5. Harald skriver:

   Att själv få välja stämmer bra med länsförbundets ledord för 2012, självbestämmande och delaktighet. Dessa goda ord är hämtade direkt från LSS lagens 5 och 6 paragrafer.

   Att de flesta av oss människor som kan vill kunna välja och på så sätt få vara med och bestämma över våra liv är ju en självklarhet. Det är en del av att bli mer självständig och delaktig. Detta borde vara alla vuxna personer i Sverige förunnat. Vi vet att detta inte är enkelt, men hinder är till för att övervinnas.

   Vi har valt att i senaste nummer av Länet Runt ha LOV, Lagen om valfrihet, som tema utifrån ovanstående synsätt.

  6. henrik skriver:

   hejfub bara

  Följ oss

  Få alla nya inlägg direkt på din e-post

  Skriv in din e-post: