Alla artiklar

 • ReclaimLSS har inte gett upp kampen för de som omfattas av lagen. (0)
 • Har alla glömt de viktiga principerna i LSS? (2)
 • Principen Delaktighet är en av grundpelarna i LSS (0)
 • Kontinuitet är en viktig princip i LSS (0)
 • Vad säger principen självbestämmande i LSS? (0)
 • Vad säger LSS om principen jämlikhet? (0)
 • De grundläggande principerna i LSS (0)
 • Lära dig LSS (0)
 • Ska LSS anpassas till samhället eller till de som behöver insatserna? (3)
 • Personalkompetens är nödvändigt för god kvalitet (2)
 • Kunskap nödvändig för LSS (2)
 • Ett riktigt arbete (1)
 • Har jag missat något? (8)
 • Varför måste vi kämpa för våra rättigheter? (2)
 • Vems ansvar? (5)
 • Vad pågår med LSS Lena Hallengren? (2)
 • Samhall och synen på arbete (1)
 • NPM har förstört LSS (4)
 • Aktivitets och sjukersättningen LSS fungerar inte! (2)
 • Vem ansvarar för LSS-gruppens fattigdom? (3)
 • Jag ska minsann gå före! (3)
 • Vad har regeringen för ansvar att lagar följs i Sverige? (5)
 • Individuell Plan enligt LSS är din plan (2)
 • Har vi glömt de grundläggande principerna i LSS efter 27 år? (1)
 • LSS behöver inte göras om från grunden (5)
 • Vad Uppdrag Granskning visar behöver åtgärdas (5)
 • Regeringen borde skämmas (1)
 • Jämlikhet och Jämställdhet (1)
 • Även du min Brutus (3)
 • Medveten brist på planering är orsaken till brist på LSS-bostäder (5)
 • Ödmjukhet är mitt motsatsord till Besserwisser (2)
 • Vi behöver en generalklausul i LSS (13)
 • Att inte få bestämma över sin vardag (5)
 • Kommunarrest (3)
 • Vad är kompetens inom LSS-verksamheterna? (10)
 • Nej till underskötersketitel inom LSS! (5)
 • Lite upplysande LSS – statistik igen (4)
 • Fångad i fattigdom (0)
 • Digitalisering blir diskriminering! (10)
 • Jämlik vård (5)
 • En reflexion (2)
 • Öppet brev till Statsminister Stefan Löfven (23)
 • Okunskap skapar Besserwisser – inte kunskap. (10)
 • Vadå´ – otydlig! (11)
 • Utan kunskap fungerar inga system (7)
 • Vi är alldeles för få för att räknas (10)
 • Varför jagas just LSS-personer (17)
 • Allt handlar inte om pengar (4)
 • Individuell Plan enligt LSS (6)
 • Varför betalar personer med sjuk- och aktivitetsersättning mest skatt? (20)
 • Brev till Försäkringskassan (7)
 • Politiker blundar för LSS-gruppens fattigdom (6)
 • Uppföljning habiliteringsersättning igen (0)
 • Personalkompetensen i LSS-verksamheter måste stärkas (7)
 • LSS feltolkas medvetet? (6)
 • Inget försvar att avstå statliga habiliteringsersättningen (4)
 • Smittoeffekter från äldreomsorg (3)
 • Det får inte hända! (6)
 • LSS – dikt (4)
 • Nu kommer en uppdaterad LSS-skola (1)
 • Grundläggande principer i LSS (4)
 • Vi har ett stort förtroendeproblem (12)
 • Jag vill ha en ny BMW! (25)
 • Betalda lobbyister – är det problem? (12)
 • Plånboken styr mänskliga rättigheter (10)
 • Gott föredöme LSS (3)
 • Merkostnadsersättning (0)
 • Alla landsting blir regioner (0)
 • Vad är SIP? (1)
 • Stimulansmedel från staten till extra habiliteringsersättning år 2019 (6)
 • LSS BEHÖVER RÄTTSHJÄLP (8)
 • Är okunskap hela sanningen? (10)
 • Försäkringskassan missbrukar aktivitetsersättningen! (7)
 • Vad vill vi? (13)
 • Kända brister i uppföljning av LSS (5)
 • Vi har fantastiska lagar för personer med funktionsnedsättningar! (4)
 • Debatten om LSS försvann! (0)
 • Lite LSS statistik för politiker (2)
 • God Jul från reclaimLSS (1)
 • Nu måste den extra Habiliteringsersättning utbetalas (1)
 • Vart är vi på väg? (3)
 • Ansvar för gruppbostad LSS! (4)
 • Förfärliga missförhållanden på Gruppboenden (3)
 • När juridiken tar över LSS (2)
 • Trött på Ledare i media (7)
 • Vad händer med Rättshjälp i LSS? (0)
 • Habiliteringsersättning och svarta listan (4)
 • Dags att ta Funktionsrättskonventionen på allvar (1)
 • LSS-tillämpningen skulle bli bättre med ett samlat kommunalt huvudmannaskap (5)
 • Valet och LSS (2)
 • Medborgarens fokus (2)
 • Åter används statistik om assistansersättningen oseriöst (2)
 • Barnhem 2018 (12)
 • Aktuella siffror om LSS (3)
 • Det handlar inte om några hundra kronor! (6)
 • Tankar om LSS och arbete (2)
 • Reflektera mera – stärk LSS! (2)
 • Ekonomi och arbete för LSS gruppen hänger ihop (4)
 • Politiker mästare i avledning (4)
 • Vad är kvalitet i LSS-tjänster? (4)
 • Tack Plånboken SR P1 för avsnittet om LSS-personers ekonomi. (4)
 • LSS utveckling (6)
 • Skrämselpropaganda blir fel (11)
 • Funktionsrätt Sverige skriver om den ekonomiska diskrimineringen (1)
 • Ett bokpaket till Åsa (3)
 • Fattigpensionärer får valfläsk! (6)
 • Vem bryr sig att det ekonomiska stödet i LSS urgröps? (4)
 • Klyfterna mellan rik och fattig har ökat i Sverige (2)
 • Röstsvaga personer bortprioriteras! (3)
 • Det skall löna sig att arbeta! (8)
 • Vad är en institution? (11)
 • Varför pekas just LSS-personer ut som dyra? (7)
 • Julhälsning 2017! (2)
 • Ett liv som andra! (6)
 • Bästa LSS-kommun 2017 (7)
 • Tillför rättshjälp i LSS – NU! (2)
 • Trist debatt om LSS kostnader (8)
 • Nu byggs LSS-boendet för barn i Eskilstuna enligt § 9.8 (5)
 • Trött på arbetslinjen (2)
 • Vi får fortsätta att drömma (3)
 • Handlingsplan för LSS förbättringar (0)
 • Skillnaden mellan lön och bidrag har ökat kraftigt (3)
 • Olycklig låsning till en av tio insatser i LSS (6)
 • Vem är alla? (2)
 • Tyst om funktionshindrades ekonomi (3)
 • Även de som har funktionshinder har rätt till ett gott liv (3)
 • LSS – laglöst land (0)
 • Brist i rättssäkerheten i LSS (5)
 • Hur feministisk är regeringen? (1)
 • Hög tid att på allvar lyfta anhörigperspektivet i LSS (3)
 • LOV – fungerar det i LSS? (1)
 • LSS tjänar inte på skräckpropaganda! (4)
 • Kunskapskontroll? (4)
 • Vem ska man tro på? (2)
 • Oroande signaler om LSS-handläggning (1)
 • Förnekelse (2)
 • Den vita hatten – faktahatten (4)
 • Rätt att slippa leva i fattigdom (4)
 • Individerna i LSS osynliggörs (1)
 • Är Högsta förvaltningsdomstolen mot LSS? (4)
 • Besvärande okunskap om LSS bland politiker (5)
 • Bygg fler, bättre och mindre gruppbostäder (2)
 • När slutar kampen? (6)
 • Alternativa fakta LSS (3)
 • Ekonomi i LSS-utredningen (5)
 • Antaganden och undanglidanden (4)
 • Varför nekas Kontaktperson i LSS? (9)
 • Trumpifiering av LSS (5)
 • LSS en rättighetslag utan rättssäkerhet (2)
 • Släpp inte taget om LSS! (3)
 • Ansvarstagande myndigheter efterfrågas! (5)
 • ”Pengar gör ingen lycklig” (1)
 • Med vilken hatt tolkar vi LSS? (0)
 • Fel personer får fel ersättning! (0)
 • Våra kommunalpolitiker behöver förstå hur LSS-utjämningssystemet fungerar (1)
 • Brister i principen självbestämmande i LSS (1)
 • Vad saknas i LSS utredningens direktiv? (7)
 • Rädda istället för att skrämmas! (0)
 • Vi blir lurade! (6)
 • Hur är samhällets attityder till funktionshindrade med LSS? (7)
 • Ett steg i rätt riktning – men för litet (0)
 • Hur tänker politiker av i dag om LSS-gruppen? (10)
 • När retoriken går överstyr (1)
 • Tillsammans gör vi skillnad! (1)
 • I LSS är alla insatser viktiga! (2)
 • Reclaim LSS! – ett upprop! (8)
 • Är regeringen historielös? (6)
 • Vilseledande media igen! (4)
 • Tack Karl! (0)
 • Rättshjälp i LSS-mål nu! (0)
 • Har ansvariga myndigheter redan glömt varför LSS finns? (2)
 • Oseriösa påståenden vilseleder om LSS (4)
 • Stoppa avvecklingen av personlig assistans! (6)
 • Ställ in kompassen på målet, Dèsirée Pethrus! (2)
 • Förvaltningsrätten förstör LSS! (2)
 • Ett verkligt exempel på tveksamma attityder mot LSS (2)
 • Våra domstolar behöver få insikt i LSS-familjers vardag (0)
 • Det går inte att uppnå goda levnadsvillkor om man inte ens har råd att köpa kläder… (3)
 • Vad är en fullmakt? (0)
 • ”Det är bara…” (2)
 • Låt Samvetet Styra – Annika, Magdalena och Åsa! (2)
 • Vilse i den digitala ekonomin (2)
 • Grattis på 95 årsdagen! (0)
 • Vad är att följa LSS lagen (5)
 • En sorgens dag för kontinuitetsprincipen i LSS (12)
 • En gruppbostad är ingen vårdinrättning! (27)
 • Glöm inte de andra insatserna i LSS! (3)
 • Intressant rapport (0)
 • Omvänd ”Robin Hood”- mentalitet är inte ok! (0)
 • Avtala inte bort besittningsrätten i gruppbostäder! (0)
 • Det är inte assistansersättning som hotar statsbudgeten (5)
 • Reclaim LSS 10 i topp 2015 (0)
 • Stockholm, börja använda den individuella planen i LSS! (2)
 • Bygg gruppbostäder inte institutioner! (4)
 • Julhälsning (3)
 • Lögn, förbannad lögn och statistik (14)
 • Inflytandet måste stärkas i LSS! (2)
 • Begränsande åtgärder i LSS-boenden (0)
 • Socialbidrag är kanske bäst? (0)
 • Funktionshinderforskare slår larm att LSS urholkas! (0)
 • Vad är ok att säga? (3)
 • En tävlan om behov (0)
 • LSS prioritering efter behov (1)
 • LSS som rättighetslag ger inte automatiskt rättssäkerhet (3)
 • Rätten till meningsfull sysselsättning i LSS (6)
 • Måste finnas sunt förnuft i bedömningarna om ledsagning (0)
 • ”Lagen är föråldrad” (3)
 • Fortsatt brist på boende (0)
 • Irriterande LSS diskussion (1)
 • ”Vi följer bara lagen” (1)
 • Ett nedslag i insatsen kontaktperson (0)
 • Socialförsäkringsutredningen ignorerar sjuk – och aktivitetsersättningen (1)
 • LSS handlar om särskilda behov – inte pengar (6)
 • Misstolkning av principer i funktionshinderpolitiken (1)
 • De tio mest lästa inläggen för året (0)
 • Ställ inte assistans och gruppbostad mot varandra (1)
 • Nu är det almedalsvecka, kommer det positiva utspel? (0)
 • Vad vi vill (3)
 • Debatt om arbete och Daglig verksamhet LSS (1)
 • Har vi en rimlig beskattning av de som har minst? (2)
 • Regeringen prioriterar inte LSS (1)
 • Delat ansvar av LSS fungerar inte (2)
 • Omöjlig kamp? (10)
 • Kommentar om lagtrots (1)
 • Individuella rättigheters nytta (0)
 • Inför boendestöd enligt LSS (2)
 • Arbetslinjen fanns långt före Reinfeldt och Borg (0)
 • Socialstyrelsen har kartlagt LSS (2)
 • Integration javisst – men på samhällets villkor! (5)
 • Hyressättning i linje med LSS (1)
 • Fusk finns i alla bidrags-, avdrags- och ersättningssystem (3)
 • Två domar om kontaktperson i Kammarrätten (4)
 • Förmögenshetsskatt inte avskaffad för alla! (1)
 • Vad är selektiv perception? (2)
 • Socialsekreterarnas larm (2)
 • Allt går inte att pröva i domstol! (3)
 • IVO:s granskning av LSS-boenden (0)
 • Missa inte LSS-skolan i Dagens Omsorg (0)
 • Vems är budskapet? (7)
 • Reclaim LSS 10 i topp år 2014 (0)
 • Reflektioner om LSS från 2014 (1)
 • Tillgänglig och anpassad sjukvård för personer med utvecklingsstörning (0)
 • Missbruk av ord! (1)
 • Arbetsmarknaden för utsatta grupper i Stockholms, Hallands och Gävleborgs län (0)
 • Låt professionerna tolka och tillämpa LSS! (2)
 • Politiker månar selektivt om ekonomiskt utsatta! (2)
 • Övervältring av kostnader på individen (3)
 • Otidsenliga arbetsregler för vissa personliga assistenter! (2)
 • Tvingas flytta efter 18 år! (4)
 • Det pågår en nedrustning av LSS! (6)
 • Vårdval ger fel prioritering! (0)
 • Så otroligt befängt! (3)
 • Rättsäkerheten brister i Förvaltningsrätterna (1)
 • Inger Wästbergs tal på LSS20-festen 18 okt (0)
 • Det bidde en tumme! (2)
 • Vad ska vi kalla autism? (1)
 • IVO:s prioriteringar inför 2015 (2)
 • LSS utvecklingen i siffror 2010-2013 (4)
 • Vems perspektiv? (2)
 • Rättssäkerhet i LSS steg 2 (0)
 • Lång väntan i förvaltningsrätten – tips på artiklar (0)
 • Utvecklingsstörning ger sämre sjukvård (1)
 • Goda förebilder (1)
 • Handikapp leder till socialbidrag! (2)
 • Rättssäkerhet i LSS steg 1 (2)
 • Upp till bevis politiker! (2)
 • Den felaktiga bilden (0)
 • Vi manipuleras med stora tal! (0)
 • Topplistan på reclaimLSS (0)
 • Att göra rätt (3)
 • Dags att verkställa (0)
 • Det behövs Vårdcentraler som är specialiserade! (2)
 • Vad är Vårdgaranti? (1)
 • Vad är Vårdval? (1)
 • Vad är Högkostnadsskydd? (1)
 • Vi är låsta av juridiken! (1)
 • Individuell Plan LSS i annat perspektiv (2)
 • Riksdagspartierna om fattigdomen (2)
 • LSS försvinner i valtider! (3)
 • Dags att byta hållning till LSS SKL (2)
 • En till fattigdomsfälla – nekad nödvändig tandvård (0)
 • Värna LSS genom handling (0)
 • Ett gott liv (0)
 • Kommunen är ansvarig för de höga hyrorna i Gruppbostad LSS! (3)
 • Som att svära i kyrkan (2)
 • Vad tycker politiker i Täby (0)
 • Avståndet till Svarta havet (3)
 • Onödig fattigdom! (2)
 • Oroväckande ökning av LSS-domar – det behövs ett perspektivskifte (3)
 • Kontaktperson enligt LSS i olika län (0)
 • Vinstintresse inom LSS (0)
 • Större gruppbostäder ett problem (0)
 • För vem finns LSS? (1)
 • Skrivelse om kontaktperson enligt LSS (6)
 • Rapport om insatsen kontaktperson enligt LSS (0)
 • Det är bara att överklaga! (9)
 • Låg chans att vinna i förvaltningsrätten nu jämt fördelad (1)
 • Några reflektioner från LSS-debatten den 8 maj (1)
 • FUB skriver i DN om fattigdomen (1)
 • Den lilla gruppens princip (2)
 • Ointresse leder till okunskap (0)
 • Gynnande beslut och rättssäkerhet i LSS (1)
 • Rätten till kontaktperson urholkas (5)
 • I dag är det 1 Maj och jag tänker demonstrera! (1)
 • Paneldebatt med riksdagsledamöter (0)
 • Funktionshindrade med aktivitets- och sjukersättning betalar högst skatt – inte ålderspensionärer! (12)
 • Merkostnadsprincipen i LSS måste följas! (7)
 • Nu är det dags för tvångsflytt igen! (3)
 • “Tidigare var vi snällare!” (2)
 • Chefer inom LSS omsorg kritiska mot ständiga upphandlingar! (1)
 • Begreppet goda levnadsvillkor i LSS används felaktigt (2)
 • Stärk LSS-handläggarna (1)
 • Världsautismdagen uppmärksammades (0)
 • Eva Nordin-Olson: Det behövs kraftag för att rädda LSS (5)
 • Samverka med kommunerna! (10)
 • Var är medmänskligheten? (3)
 • Kontaktperson ska bryta den enskildes isolering (8)
 • LSS – en fantastisk lag! (2)
 • Valfrihet i LSS bara politisk retorik! (3)
 • En fin insats! (4)
 • Jag önskar att hon dör före mig! (9)
 • Röstsvaga personer med LSS drabbas av omvänd prioritering! (4)
 • Utvecklingen av insatsen ledsagning i LSS (8)
 • Hur många har Individuell Plan enligt LSS? (7)
 • Fusk i LSS assistans jämfört annat fusk (3)
 • Varför växer personlig assistans? (2)
 • Rikspressens skriver onyanserade ledare om LSS-kostnader (2)
 • Kommunerna tar sig friheten till tolkningsföreträde i LSS (0)
 • Åtgärder mot fattigdomen behövs (2)
 • Ett föräldraskap utan slut (4)
 • Medborgarlön i stället för aktivitets- och sjukersättning (2)
 • Hur och varför måste rättshjälp införas i LSS? (7)
 • Allmänna principer i funktionshinderpolitiken (6)
 • Principen delaktighet i LSS (2)
 • Principen kontinuitet i LSS (1)
 • Principen självbestämmande i LSS (9)
 • Principen jämlikhet i LSS (1)
 • Begreppet hem i LSS (4)
 • När LSS intentioner inte följs (3)
 • LSS – grundläggande principer (3)
 • Retoriken mot LSS (4)
 • LSS är ju en lönsam affär för samhället (7)
 • Hur är våra attityder till ofrivilliga bidragstagare? (1)
 • En alibiutredning av LSS (2)
 • Gruppbostad eller personlig assistans (11)
 • Ett liv som andra enligt LSS (2)
 • En fråga till kritikerna – ser ni oss som likvärdiga medborgare eller inte? (2)
 • Skrivelse till och svar från socialutskottet (0)
 • Personlig assistans är en av tio insatser i LSS (4)
 • Reclaim LSS valåret 2014! (6)
 • Blir 2014 året då man gör något åt den ekonomiska situationen? (2)
 • Hur får vi rimliga hyror i LSS bostäder? (2)
 • När ideologin får styra över förnuftet! (5)
 • När försvann förbehållsbeloppet i LSS? (3)
 • Skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor (4)
 • Vad har skolan och LSS gemensamt (5)
 • Sämre sjukvård för personer på Gruppbostad (1)
 • Lägesrapport för LSS (1)
 • Kommunerna måste respektera lagen. (1)
 • Bestämma sin arbetstid på Daglig Verksamhet (6)
 • Måste vi spara på LSS? (3)
 • Om andra skulle leva som LSS-berättigade (1)
 • Glöm inte att LSS har betytt mycket positivt! (5)
 • Kommunala protester mot LSS! (4)
 • God morgon reclaimLSS.org – God natt FUBbloggen.se! (0)
 • Utveckling av LSS! (2)
 • LSS gruppen är för liten! (4)
 • Våra söner och döttrar har blivit handelsvaror i assistansbolag! (14)
 • Peng-systemet skapar Svarte Petter! (2)
 • Höj statusen på LSS jobb! (3)
 • Politiker saknar viljan att värna LSS? (2)
 • Den bortglömda LSS gruppen i debatten! (11)
 • LSS problem är attityder! (3)
 • Det behövs rättshjälp i LSS! (5)
 • Retoriken kring LSS igång igen! (2)
 • LSS boende blir överkörda av ”valfriheten” (2)
 • Omfördelning av resurser (3)
 • Inled en konstruktiv diskussion om LSS (4)
 • Ensidig fokusering på personlig assistans problem för LSS. (2)
 • Privatiseringens förlorare (4)
 • Vem är girig? (3)
 • På barrikaderna igen! (21)
 • Hur är det med samverkan om LSS? (2)
 • Är God mans – skap ett företagande? (4)
 • Den missbrukade normaliseringsprincipen (6)
 • Vem bestämmer vad kvalitet är i LSS? (6)
 • Vad är Habilitering? (1)
 • Vilket ekonomiskt stöd till arbete ger Arbetsförmedlingen en funktionshindrad? (0)
 • Vad är assistansersättning? (0)
 • Vem är Sheriffen av Nottingham i LSS? (5)
 • LSS glömda insats! (9)
 • Vi har inte råd med LSS! (4)
 • LSS omsorg har blivit statistik! (2)
 • Mindre pengar till elever som behöver stöd (7)
 • Varför görs uppföljning av LSS insatser så sällan? (3)
 • Vem ansvarar egentligen för God man? (7)
 • Det behövs en aktion för rimliga hyror i LSS bostäder! (4)
 • LSS och ledarartiklar (1)
 • 45 år senare men samma fördomar (2)
 • Vad är Förvaltningsbesvär? (0)
 • Vad är Laglighetsprövning? (0)
 • Hur överklagar jag kommunala beslut? (0)
 • En av mina favoriter – en tänkvärd skrift om utvecklingsstörning (5)
 • Ideologisk manipulation i angrepp på LSS? (10)
 • Använd leva som andra i tillämpningen av LSS (6)
 • Höga hyror problem för LSS. (1)
 • Jurister och domare har dålig koll på funktionshindrades rättigheter! (1)
 • Ett liv som alla andra enligt LSS – hur når vi dit? (10)
 • Rättshjälp inom LSS (8)
 • Det är dags att återta LSS! (7)
 • Vad är en överförmyndare? (0)
 • Efter 20 år med LSS kan vissa funktionshindrade hanteras som objekt! (5)
 • En aktiv lokalförening är viktigast! (15)
 • Vilka särskilda uppgifter har kommun enlig LSS 15 § ? (0)
 • Vad är den lilla gruppens princip? (0)
 • Vem tar ansvar för LSS? (3)
 • Vad är rätt LSS-beslut? (4)
 • Kontinuitet inom LSS (9)
 • LSS – Vem kan man lita på? (1)
 • LSS lagen urholkas? (3)
 • Är LSS en rättighetslag i praktiken? (3)
 • Frågestunden 2: Förbehållsbelopp vs. Försörjningsstöd (1)
 • Hur hanteras LSS i förvaltningsrätterna? (3)
 • Lite mer om hyressättningen i LSS-bostäder (8)
 • Höga hyror orsakar liv i fattigdom för LSS gruppen (1)
 • LSS är inte synonymt med personlig assistans! (2)
 • Drömmar och verkligheter (4)
 • Arbetslösheten fortfarande hög (1)
 • Maktobalans i LSS mm. (1)
 • Reflektioner från konferens om LSS och kompetens (1)
 • Vad är skillnaden mellan förbehållsbelopp och försörjningsstöd? (0)
 • Vad är försörjningsstöd? (0)
 • Vad är förbehållsbelopp? (0)
 • FUB måste upp på barrikaderna igen! (5)
 • Det måste vara ok att ha roligt! (6)
 • Frågestunden: LSS-handläggarna som rättshjälp? (1)
 • LSS lagen är inte luddig! (4)
 • Drömmen om en egen LSS bostad (1)
 • Rättsäkerheten i LSS mm. (14)
 • Det våras för LSS? (2)
 • Tillsammans är vi starkare (3)
 • Vad är skiljer LOV från LOU? (0)
 • Vad är LOU? (0)
 • Vad är LOV? (0)
 • Vad är bostadsanpassningsbidrag? (0)
 • Kritik av Högsta förvaltningsdomstolen tolkning av LSS (8)
 • Vad är handikappersättning (0)
 • Vad är vårdbidrag (0)
 • Kommuner mörkar hyra i LSS gruppbostäder (2)
 • ”Det är skillnad på lort och pannkaka!” (7)
 • Cynism isf humanism i tolkningen av LSS (2)
 • Högsta Förvaltningsdomstolen och ledsagares omkostnader (2)
 • FUB behövs och behöver synas (3)
 • Rädda assistansreformen (0)
 • Tänk om LSS var en lag alla följde (3)
 • Öppet brev till Beatrice Ask om LSS och rättssäkerhet (4)
 • Vad är skillnaden mellan bidrag och avdrag? (8)
 • Vad innebär kommunens ansvar att samverka med intresseorganisationer enligt LSS? (0)
 • Vad innebär att leva som andra enligt LSS? (0)
 • Vad är skillnaden mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå? (0)
 • Vad är personlig assistans enligt LSS? (0)
 • Fundamentala begrepp som bör styra LSS (3)
 • Anti-LSS retorik (2)
 • Bunta inte ihop funktionshinderomsorg LSS med äldreomsorg! (4)
 • LSS och nyårslöften! (6)
 • LSS och verkligheten i en pappas perpektiv (5)
 • Vad är goda levnadsvillkor enligt LSS? (5)
 • Vad är skillnaden mellan utvecklingsstörning och autism? (1)
 • Vad är utvecklingsstörning? (0)
 • Vem bedömer vad som är en funktionsnedsättning? (0)
 • Vad är skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder? (0)
 • LSS och intressepolitik! (1)
 • Personer med utvecklingsstörning kräver jämlik hälso- och sjukvård. (1)
 • En framtid i fattigdom! (4)
 • Vad är en MAS? (0)
 • Vi är inte tillräckligt många! (9)
 • Tvingas flytta. Inlägg från Karl Grunewald (14)
 • Hur påverkar våra attityder våra beslut? (2)
 • Rättsövergrepp i det tysta (5)
 • Vem betalar för god man? (0)
 • Budget eller anslag? (2)
 • Vem har råd med duktiga lobbyister? (2)
 • Lede fi är alla som vill försämra LSS (4)
 • Mitt hem är min borg (9)
 • Fundamentalism eller humanism i tolkningen av LSS? (1)
 • Hur står det till med LSS? (4)
 • Vad kostar det att bo på gruppboende? (0)
 • Vad innebär socialt isolerad? (2)
 • Politikerhajar (4)
 • Kommunerna missbrukar LOV? (3)
 • Kommunernas slarviga hantering av insatsen Gruppbostad i LSS (15)
 • Vad är tandvårdsstöd? (0)
 • Hur får jag färdtjänst? (0)
 • Vad är sjukersättning? (0)
 • Vad är aktivitetsersättning? (0)
 • Hur länge kan regeringen ignorera LSS? (18)
 • Personlig assistans eller gruppbostad (7)
 • Dela kakan rättvist? (16)
 • Kan kommunerna strunta i LSS lagen? (3)
 • LSS är inte bara personlig assistans (3)
 • Riskkapitalet inom omsorgen (2)
 • LSS är inte dyrt! (3)
 • Den kommunala delen av LSS måste uppmärksammas (1)
 • LSS och sunt förnuft (1)
 • Kompetens saknas på Gruppbostäder! (10)
 • Privata LSS-boenden är bättre än kommunala. (4)
 • Rättsosäkerhet – vem bryr sig? (8)
 • Nu finns det öppna jämförelser för LSS! (4)
 • Förvaltningsrätten i Malmö, ett positivt exempel (4)
 • Följer förvaltningsdomstolarna intentionerna i LSS? (0)
 • Den bortglömda gruppen (1)
 • Det är en skillnad mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå! (7)
 • Skapa ett LSS-lyft (2)
 • Ge dem lillfingret så tar de hela handen (9)
 • LSS är för dyrt? (5)
 • Om man inte syns – finns man inte! (2)
 • Förhoppningsvis ett undantag? (3)
 • Kan vi lita på förvaltningsdomstolarna? (7)
 • Strunta i eller att följa våra lagar? (2)
 • Förvaltningsdomstolen, ändra era rutiner! (0)
 • Kan vi lita på politiker? (1)
 • Vad gör en LSS-handläggare? (0)
 • Hur många platser ska det var i en gruppbostad? (0)
 • Hård tillämpning av personlig assistans (3)
 • Kostar LSS för mycket? (8)
 • Den viktiga LSS handläggaren! (4)
 • Var finns det bra beskrivningar av olika funktionsnedsättningar? (0)
 • Vad är HSL? (0)
 • Vad är SoL? (0)
 • Vad är LSS? (0)
 • Vad är en servicebostad? (0)
 • Vad är en gruppbostad? (0)
 • Vad är Habiliteringsersättning? (Hab-ersättning) (12)
 • Vad är Daglig verksamhet? (0)
 • Vad skiljer SoL och LSS? (0)
 • Vad är en genomförande plan? (0)
 • Vem ska vara samordnare för individuell plan? (0)
 • Vad är en individuell plan? (0)
 • Vem ska betala ledsagares avgifter? (0)
 • Vad är en förvaltare? (0)
 • Vad är en god man? (0)
 • Hur kan man få hjälp att betala hyran? (0)
 • Varför är hyran så dyr i gruppbostäder? (0)
 • Kan man ha kontaktperson fast man bor i en gruppbostad? (0)
 • Kan man ha ledsagning fast man bor i en gruppbostad? (1)
 • Kan man få semester om man bor i en gruppbostad? (0)
 • Ska man kunna vara god man och assistent? (2)
 • Privatiseringar inom omsorgen. (0)
 • Varför LOV är här för att stanna (0)
 • Skillnaden mellan LOU och LOV (0)
 • Ord utan mening (3)
 • Varför syns inte vår grupp? (17)
 • Vad är rättvist? (7)
 • Dags att bygga bostäder med särskild service. (2)
 • Har personer som omfattas av LSS rätt till fritidsaktiviteter? (6)
 • Honnörsord (6)
 • Får jag LOV? (6)
 • Socialstyrelsens riktlinjer respekteras ej (9)
 • God jul! (0)
 • Reclaim LSS! (1)
 • Domar i förvaltningsrätterna ökar (1)
 • Ett sammandrag av LSS (0)
 • SoL och HSL (0)
 • En slöja av okunnighet (0)
 • Människovärdes- och Solidaritetsprincipen (2)
 • Normaliseringsprincipen (0)
 • FN-konventioner (0)
 • En dröm som borde vara sann (2)
 • Något är helt fel i vårt rättssamhälle (1)
 • Vem styr budskapet? (0)
 • Vad säger LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (3)
 • Replik till FP:s förslag att avskaffa aktivitetsersättningen. (0)
 • Piska inte vägen till arbete (1)
 • Är primärvården för alla? (0)
 • ”Den 10:e insatsen i LSS – Individuell Plan” (0)
 • Våra lagar ger personer med funktionshinder bra stöd (0)
 • Olika lagtolkningar och förbehållsbelopp (0)
 • Vad hände med arbetskostnaden? (0)
 • Chefers frånvaro ett problem i kommunal verksamhet. (0)
 • Bloggreaktioner om LSS (0)
 • LSS behöver tas på allvar (1)
 • Individer som tillhör LSS behandlas som kollektiv (1)
 • Artikelserie om LSS i Expressen (0)
 • Upprörande om återbetalning (0)
 • Skuldfälla för funktionshindrade (0)
 • Allvarliga brister i gruppboende (0)
 • Respektera principen om merkostnader (0)
 • Barbro Lewin om värdegrunden i LSS (1)
 • (0)
 • Människovärdet mer än arbetsförmåga (0)
 • FUB behövs mer än någonsin (0)
 • Det individuella perspektivet i LSS (4)
 • Karl Grunewald om vården i Läkartidningen (0)
 • Comments are closed.

  Följ oss

  Få alla nya inlägg direkt på din e-post

  Skriv in din e-post: