Tillgänglig och anpassad sjukvård för personer med utvecklingsstörning

Som vi skrivit om tidigare på Reclaim så saknas det i stor utsträckning vård som fungerar bra för personer med omfattande funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning och autism. I FUB och Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län har vi länge drivit frågan mot politiker i vårt landsting. Även landstinget själva har konstaterat detta i utredningar, men initiativ till åtgärder har det varit dåligt med.

Socialstyrelsen konstaterade i en lägesrapport förra året detta: om man har en LSS-insats och drabbas av cancer löper man dubbelt så hög risk att dö jämfört med andra. Rapporten visade också att kvinnors bröstcancer upptäcks i ett senare stadium om man har LSS-insats. Statistik som blottar den ojämlika vård som råder för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

De politiska åtgärderna kan inte fortsätta lysa med sin frånvaro för personer som tillhör prioriteringsgrupp 1 i vården men som inte får den vård de har rätt till. Nu är det dags att fokusera på lösningar.

I senaste numret av Dagens omsorg finns en mycket läsvärd artikel som visar på ett positivt primärvårdsexempel i Göteborg. Distriktsläkare Malin Nystrand arbetar med patienter som har utvecklingsstörning, hon avsätter en timme för besöket och har kontinuerlig uppföljning. Läs artikeln här.

En tillgänglig och anpassad sjukvård är vad som behövs!

Social tagging: > > >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: