Det är bara att överklaga!

 

Dessa ord får allt fler föräldrar höra när deras ansökan om LSS insatser för sina funktionshindrade barn avvisas av kommunen. Svaret blir då ”Det är bara att överklaga om du inte är nöjd!”

Vilket hån! Vilket bedrövligt sätt att behandla utarbetade föräldrar som måste slåss för att deras funktionshindrade barn (även de vuxna) skall få det stöd och service som LSS-lagen utlovar!

Med prognosen att förlora 9 av 10 mål samt kanske få strida i domstol mot övermäktigt motstånd i flera år, så orkar faktiskt de flesta inte ens överklaga. Så till de siffror vi presenterar i måndagens rapport från Förvaltningsrätterna skall läggas ett mycket stort mörkertal.

Hur kan välutbildade LSS handläggare och socionomer låna sig till detta? Vad säger ni i SSR? Jag saknar den yrkesdebatten.

Hur kan politiker i dagens välmående Sverige svika sina mest utsatta personer, som utan egen förskyllan hamnat i en situation där de just är utelämnade till dessa politikers godtycke? För att de kostar pengar – eller kanske snarare för att de inte ger några röster i valet?

Självklart har Sverige råd att ta väl hand om den lilla grupp som omfattas av LSS – det handlar snarare om viljan. En av våra mest kända politiker sa just så – ”politik är att vilja”. Och just nu vill våra ansvariga politiker inte värna LSS!

Så ett upprop till politiker i alla partier: ”Visa solidaritet med de svaga i ert eget samhälle – det ni ansvarar för! Se till att LSS intentioner följs av alla kommuner och av alla domstolar!”

Reclaim LSS!

 

Social tagging: > >

9 Responses to Det är bara att överklaga!

 1. Eva-Mari skriver:

  Många orkar inte ens ansöka om insatser enligt LSS!! ”Vi vet att alla andra fått avslag, så det är ingen idé” Hur stort mörkertal är inte det!! Detta är nedslående och en trend som måste brytas. Det handlar om människor! Med små medel och insatser, när det gäller exempelvis kontaktperson eller ledsagare, så skulle dessa insatser kunna ge individen lite bättre levnadsvillkor. Om de blir sittandes hemma och inte kommer ut i den utsträckning de har behov av, så kommer vi få kostnaden inom Psykiatrin i stället. Det gynnar varken individen, dess anhöriga eller samhället. Så politiker, ta och tänk lite mer långsiktigt och ”sätt ner foten”! Se till att värna LSS, och det NU!

 2. Lotte Blumenthal skriver:

  Ett utmärkt inlägg! Det är precis så här det känns. ”Godtycke” är ordet! Hur kan de som stiftat lagarna godta att lagstiftningen uppfattas så? Eller faktiskt verkligen fungerar så? Den viktiga frågan handlar verkligen om ”viljan”! Det vore fint med ett parti som visar tydlig vilja i LSS-sammanhang. Vi väntar på vad n i tycker! VERKLIGEN TYCKER!!! … OCH ÄR BEREDDA ATT STÅ UPP FÖR DET!!!

 3. Mamma skriver:

  Vi har fått myndighetsstyre och makten finns inte hos brukarna av LSS. Sakta men säkert förlorar LSS sin kraft. Se bara hur frenetiskt FK arbetar på att ta makten från brukarna genom att kalla dem för potentiella fuskare av medel. Kommunen har alltid velat skrota LSS, eftersom de inte vill ge makt åt enskilda över sina liv. Moder Svea vet bäst och de funktionshindrade anses alltid vara omyndiga och små som inte förstår sitt eget bästa. Vi har en paternslistisk omvårdnadssyn. Den följer oss.
  Brukaren säger: jag vill åka utomlands
  Myndigheten menar att det räcker med en skogspromenad.

 4. Gunilla skriver:

  Andelen som får rätt i domstol är ju ett svar på hur samhället idag vill att vi ska tolka LSS. Skjut inte på handläggaren. Detta styrs betydligt högre upp.

  • Harald skriver:

   Vem är samhället?
   Självklart deltar din yrkeskår i nedrustningen av LSS! Handläggaren skall med sin yrkeskunskap göra en professionell bedömning av den sökandes behov av en insats – inte följa några kollektiva ”riktlinjer”. Annars kan ju vem som helst vara LSS handläggare?

   Jag kan möjligtvis förstå domare och nämndemän som saknar utbildning i LSS – att de då följer vad de tror är en LSS handläggares professionella bedömning. Observera ordet möjligtvis då ju även domstolen har ett utredningsansvar – då de liksom jag numera borde veta att era utredningar har brister och ofta styrs av kommunala riktlinjer.

   LSS intentioner (lagtext) har inte ändrats utan det är er handläggning och kollektiva tolkning.

 5. majbritt Lind skriver:

  Anhöriga som får avslag kan uppleva avslaget som en kränkning och få samma känsla som den som utsätts för misshandel.
  Kräver vi för mycket? Är vi dåliga anhöriga? Det är kanske mitt/vårt fel att det är på det här sättet? Älskar/tycker jag inte om mitt barn/anhörige tillräckligt?

  Kommunerna ska ha Anhörigrådgivare/stöd. Det är inte så vanligt att vi föräldrar benämner sig som anhöriga, vi är ju föräldrar. Därför är det inte lika självklart att vi söker upp det stödet som det är Inom äldreomsorgen. Det är mer självklart att tala om anhöriga där.
  Vi tar ofta ansvar hela livet inte enbart en kort tid.
  LSS ska ge stöd till den som finns inom personkretsen – hela livet. Varje yrkesgrupp ska ha kunskap och profession inom det område de arbetar. Målsättningen är DET GODA LIVET.Vi ska inte behöva oroa oss.

 6. Calle Sjölin skriver:

  Jag har alltid trott att vi med stöd av LSS och genom att överklaga beslut som går emot oss skall få en mer enhetlig bedömning oavsett var i landet vi bor.

  Nu känns det allt svårare att med stöd av överklagande får sin rätt igenom om det är som så att 9 av 10 ärenden vinns av kommunerna.

  Även vi i Falun har märkt en allt mer restriktiv handläggning från våra LSS-handläggare trots att LSS inte har förändrats utan det är mera handläggarnas tolkning av lagen. Tror att vi måste uppmärksamma våra politiker om denna förändring

 7. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  När LSS-lagen kom för 20 år sen minns jag att vi lärde oss att det är en pluslag – till för dem som det står i första paragrafen:
  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer
  1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

  Min erfarenhet av LSS-lagen har sen dess varit att alla mina barn ska leva ett så likadant liv som ”alla andra barn”, nu är alla mina barn vuxna- frid och fröjd???
  Nej knappast, livet kan vara mer eller mindre kämpigt för alla med att få ihop utbildning, bostad, arbete osv. men så är ju livet när vi blir vuxna.
  LSS-lagen var som sagt en pluslag – men för varje år är det et kämpande, kämpande, ifrågasättande, omprövande, nya ansökningar, avslag, överklagan – det är inte lätt för någon att göra allt som finns på önskelistan – men ett av mina vuxna barn blir ifrågasatt då hon önskar en kompis utanför servicebostaden som ”en kompis” (kontaktperson) = 2 ansökningar och lika många avslag.

  Nu står sommar och semester på dörren och då pratar många om vad de önskar göra och uppleva, på servicebostaden rekommenderas sommarsemester med fyra (4) övernattningar utanför hemorten av kommunen (Finspong) att prata om utlandsresa ? (Det kan bli en kryssning till Finland).
  Ja jag tror alla familjer har sin historia- vad händer om jag dör före mellandottern?
  Så länge vi lever är vi ju föräldrar till våra barn, även om de är vuxna.
  Vissa saker som att alla kan inte köra moppe eller bil är ganska enkelt att förklara men att alla har inte samma möjligheter att resa m.m. kan vara svårare att förstå eller att pengarna som kommer varje månad måste betala vissa levnadskostnader och inte räcker till allt som jag önskar är inte lika lätt att förstå.

 8. halez Al - kassab skriver:

  Att vara funktionnedsatt betyder både kroppsligt och utveckling !
  Kropplsligt att vara svag på ena sidan av kroppen .
  Att ha problem med synen och hörseln
  Utveckling störningar .
  Autistiska syndrom som är på olika grader .
  Autsim liknade sydrom .
  Utveckling vstörrningen .
  Dawn syndrom .
  Sykoser och visa andra psyisk störningarna som barnen blir utsatta för de störningarna efter födelsen eller kan vara med född med visa arfliga sjkudomarna .
  Sådana barn måste få stöd och hjälp så att förlätta livet för de att kommer att klara sig på vardagens sysselsättningar och klara sig under skol tiderna .
  Att visa baren med olika typer av utveckling störningarna som behöver hjäp och stöd tidigt som börjar på dagis och sedan särskolor med särskild service och hjälp och stöd .
  Lss tar ansvaret om olika resurser och stöd som sådana barn behöver .
  Endast ADHD syndromet är inte beräknade som utveckling störning .
  Jag hade själv ett barn med ADHD !
  Det var den jobbigste människan för mig och veta hur jag skulle behandla honom och försöka hantera hans ilska mot oss i familjen och vännerna och skolperonalerna i skolan .
  Han var den enda människan som jag inte hade sätt eller haft kontakt med någonsin !
  Jag kommer att be högsta nivåerna på barn kilinkerna och psykologorna att de måste fatta nya lagar och regler angående barnen med ADHD ! Alltså min barn med adhd förstörde våra liv när han var barn och ännu värre när han blev vuxen !

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: