Artiklar om Principer

Senaste inläggen:

Brister i principen självbestämmande i LSS

I LSS-skolan lektion 13: Självbestämmande, på Heja Olika, skrev jag om de stora begränsningar som drabbar LSS-personer i våra kommuner. Vad jag inte tog upp var att andra, oftast myndigheter och …

Misstolkning av principer i funktionshinderpolitiken

Allmänna principer i funktionshinderpolitiken

Jag har i veckan skrivit om de viktigaste principerna i LSS som ni kan läsa genom att klicka på svärdet i bilden till höger. Det finns också några principer ytterligare, …

Principen delaktighet i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och fortsätter nu med princip 4; Delaktighet. Vad står i …

Principen kontinuitet i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och fortsätter nu med princip 3; Kontinuitet och helhetssyn. Vad …

Principen självbestämmande i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och fortsätter nu med princip 2; Självbestämmande. Vad står i …

Principen jämlikhet i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och börjar med princip 1; Jämlikhet. Vad står i LSS lagen …

När LSS intentioner inte följs

I 5 § i LSS står det, ”Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”. I 7 § i LSS står det, ”Den enskilde skall genom …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: