Artiklar om Principer

Senaste inläggen:

Har vi glömt de grundläggande principerna i LSS efter 27 år?

Vilka är de grundläggande principerna i Sverige med fokus på personer med svåra funktionsnedsättningar? Här är några viktiga äldre: Allas lika värde från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, …

Grundläggande principer i LSS

Vilka är de grundläggande principerna i Sverige med fokus på personer med svåra funktionsnedsättningar? Här är några viktiga: Allas lika värde från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som …

Vad vill vi?

Vill vi ha kontinuitet, som gör livet förutsägbart? Eller vill vi ha ständiga förändringar som gör livet spännande? Vet vi vad som ska ändras och varför eller önskar vi en …

Brister i principen självbestämmande i LSS

I LSS-skolan lektion 13: Självbestämmande, på Heja Olika, skrev jag om de stora begränsningar som drabbar LSS-personer i våra kommuner. Vad jag inte tog upp var att andra, oftast myndigheter och …

Misstolkning av principer i funktionshinderpolitiken

Allmänna principer i funktionshinderpolitiken

Jag har i veckan skrivit om de viktigaste principerna i LSS som ni kan läsa genom att klicka på svärdet i bilden till höger. Det finns också några principer ytterligare, …

Principen delaktighet i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och fortsätter nu med princip 4; Delaktighet. Vad står i …

Principen kontinuitet i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och fortsätter nu med princip 3; Kontinuitet och helhetssyn. Vad …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: