Principer

Senaste inläggen:

Allmänna principer i funktionshinderpolitiken

Jag har i veckan skrivit om de viktigaste principerna i LSS som ni kan läsa genom att klicka på svärdet i bilden till höger. Det finns också några principer ytterligare, …

Principen delaktighet i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och fortsätter nu med princip 4; Delaktighet. Vad står i …

Principen kontinuitet i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och fortsätter nu med princip 3; Kontinuitet och helhetssyn. Vad …

Principen självbestämmande i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och fortsätter nu med princip 2; Självbestämmande. Vad står i …

Principen jämlikhet i LSS

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om de grundläggande principerna i LSS. Jag kommer att förtydliga några av dessa och börjar med princip 1; Jämlikhet. Vad står i LSS lagen …

LSS – grundläggande principer

Lagens mål – att leva som andra LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder en god service och ett gott stöd, oavsett var de bor och oavsett vilka …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: