LSS och intressepolitik!

Varför intressepolitik?

Intressepolitik är kanske ett obegripligt ord, men det handlar om att FUB måste synas och höras!

I en tid då vår grupp i media och av ansvariga politiker bara nämns i ”fuskdebatt” och i överskridna budgetar. Eller i hur besvärligt våra kommuner har att planera LSS insatserna. Då behövs verkligen vår intressepolitiska moteld. Att vi upplyser om den verklighet som personer med funktionshinder lever med. Att vi envist upprepar vad LSS lagen säger om individuella behov, självbestämmande, delaktighet och kontinuitet. Samt inte minst om lagens övergripande mål om goda levnadsvillkor – ett liv som andra! Vi måste lära politiker och andra ansvariga skillnaden mellan SoL och LSS.  Och att LSS är en rättighetslag.

Vi måste protesteran högljutt när kommuner öppet struntar i LSS. Och när de med hjälp av okunniga domare och nämndemän i förvaltningsrätterna försämrar vår rättighetslag. Också när politiker använder upphandlingar, LOV och LOU, som ett sätt att spara på insatserna och en metod att klumpa ihop LSS personer. Trots att lagen är väldigt tydlig med att det är individuella behov som skall vara styrande.  Vi måste protestera när politiker trots tydliga skrivningar i lagen om självbestämmande och kontinuitet utsätter personers hem för upphandling och utför rena tvångsförflyttningar. Det kan kanske tyckas konstigt att vi bryr oss om en sådan händelse i Ljusnarsberg. Men Ljusnarsberg kan nästa gång heta Sollentuna, Värmdö eller någon annat från vårt län. Det gäller att markera varje gång en oförrätt sker, så att den blir offentlig. Det kan kanske hindra politiker i andra kommuner att försöka.

Vi ser också att kontaktpersoner och ledsagare tas bort ifrån vår grupp med enda motivet att de bor i en gruppbostad. En kollektiv bestraffning? Det är då knappast de individuella behoven som styr. Eller att en ledsagning nekas för att politiker och ansvariga tjänstemän inte tycker att vår grupp skall resa på semester eller på medlemsmöten i annan stad.

Kort sagt har LSS reducerats till att handla om kostnader (pengar)! Inte den rättighetslag för funktionshindrade personer ”som behöver mer för att få lika”.

Vi i FUB som kan debattera måste höras och ständigt slåss för att LSS är och förblir den goda rättighetslag som antogs 1993/94! Vi måste först börja synas och höras ute i kommunerna.

Ni som läser FUBbloggen vet att jag försöker ”skrika” och påverka – men ensam är inte stark – utan alla behövs! Alla som kan måste hjälpa till.

Reclaim LSS (Återta LSS) i din kommun!

Social tagging: > > >

En kommentar till LSS och intressepolitik!

 1. eva-mari skriver:

  Jag håller med till 100 % Vi måste synas och höras mer!
  FUB Linköping ska tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan erbjuda en Godmanutbildning,(som har huvudman med utvecklingsstörning)att gå en kurs i vår. De ska få mer kunskap om;

  Träff 1: 11 februari ”Vad innebär utvecklingstörning?” och ”LSS lagen”
  Träff 2: 4 mars ”Att sörja för person-bevaka rätt”
  Träff 3: 8 april fortsättning ”Att sörja för person-bevaka rätt” och ”Etik och moral”

  Det är viktigt att vi upplyser fler omkring oss, så alla som behöver stöd, får RÄTT stöd.

  Önskar er alla en GOD JUL!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: