Dags att verkställa

Om en kommun har beviljat en LSS-insats måste de inom skälig tid verkställa beslutet. Om detta inte görs är IVO skyldiga att ansöka om särskild avgift hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutar om sådan avgift ska betalas ut och i vilken storlek.

Ekot hade i helgen två inslag om detta som ni kan lyssna på här:

Inslag 1

Inslag 2

Enligt ekot har Sveriges kommuner har betalat 30 miljoner i böter det senaste året. Framförallt är det bostäder med särskild service man misslyckats att verkställa. Men även andra insatser som kontaktperson verkställs inte, därmed får kommunen böter.

År 2011 var det 187 ansökningar om särskild avgift till förvaltningsrätterna, år 2012 var det 211 ansökningar, 2013 var det 147 ansökningar och hittills i år har IVO ansökt 114 gånger om särskild avgift till förvaltningsrätterna. (Källa: JP Infonets databas om domar för hela landet).

Således kan vi se att ansökningarna om särskild avgift minskar. Men de är fortfarande alldeles för många. Det är inte helt lätt att avgöra varför de minskat. IVO tog i juni 2013 över ansvaret för att ansöka om särskild avgift från Socialstyrelsen. Det kan vara så att IVO i mindre utsträckning än Socialstyrelsen ansökt om särskild avgift. De kan också vara så att antalet avslag är högre än tidigare. Att kommuner avslår istället för att bevilja för att undkomma den särskilda avgiften.

Att kommuner inte beviljar stöd som renderar i böter är ett slöseri på kommunala resurser och det är en mycket påfrestande situation för den enskilde som beviljats men inte fått stöd. Det är dags att verkställa.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: