Begränsande åtgärder i LSS-boenden

I Norrtälje tidning kan man läsa en notis om hur IVO kritiserat ett LSS-boende för att man begränsat tillträdet till gemensamhetsutrymmen från klockan 22:00. Detta emot de boendes vilja. Utifrån en undersökning som Läns-Klippan i Stockholms län gjort vet vi att begränsningar av tillgången till gemensamhetsutrymmen har förekommit tidigare. Märkligare är dock att det i notisen går att läsa att de boende inte fick ta emot besök på vardagar.

Vad gäller begränsningen av gemensamhetsutrymmet är det problematiskt, inte minst eftersom många kommuner tar ut hyra för dessa utrymmen. Sedan en dom år 2005 är detta lagligt att göra trots att det i propositionen står att man inte får ta ut hyra för dessa utrymmen. Däremot är det olagligt att ta ut hyra för personalutrymmen. När gemensamhetsutrymmena begränsas är dock frågan om det inte är personalutrymme? Det är i varje fall ett personalkontrollerat utrymme. De kostnader som uppstår blir dessutom väldigt höga, då få ska dela på kostnaden för detta utrymme. Det är därför inte görbart att jämföra med hyreshus generellt. Det rimliga vore därför att avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen och se ytorna som i propositionen, som en del av det kostnadsfria stödet. Man ska också se det hela mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen för många personer i LSS-bostäder, där man är beroende av stöd från anhöriga eller försörjningsstöd.

Att de boende inte får ta emot besök på vardagar är troligtvis betydligt ovanligare än begränsningar av gemensamhetsutrymmet. Det ju givetvis inte tillåtet att begränsa individers frihet på detta sätt. Det är bra att IVO är på om detta. Det visar dock på hur intentionen med lagstiftningen, att leva som andra, ibland försvinner helt ur tillämpningen. Det visar också på behovet att få en ordentlig översikt av kvaliteten i LSS-boenden. Något som den kommande LSS-utredning bör se som en prioriterad uppgift. Och det måste återigen ske en översyn av den ekonomiska situationen för personer med bostad enligt LSS.

Social tagging: > >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: