Vad är Laglighetsprövning?

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten.

Ett beslut ska, för att kunna överklagas, vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder.
Beslutet får inte vara av rent förberedande eller rent verkställande art.

Möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller om det inte finns särskilda regler i annan lag om hur beslut kan överklagas. Så är i regel fallet vad gäller beslut som berör enbart en eller flera kommunmedlemmar. I dessa fall gäller reglerna för förvaltningsbesvär.

När det finns ett justerat protokoll som bekräftar att beslutet är fattat kan beslutet överklagas. Klagan ska ske skriftligen och skickas till Förvaltningsrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjorts på kommunens anslagstavla. Kommunens anslagstavla finns uppsatt i kommunhuset. Där går det att se inom vilken tidsperiod ett beslut kan överklagas.

Endast personer som är folkbokförda i kommunen eller personer eller företag som äger fastighet i kommunen har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut. Den som överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten för en laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av beslutet.

Ett överklagande av ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten kostar inget för den som överklagar förutom tid och eventuella egna juridiska kostnader.

Om överklagandet godkänns kan inte ett annat beslut sättas i det överklagade beslutets ställe. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra beslutet utan hela beslutet ogiltigförklaras.

Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 10 kapitel. I § 8 anges grunderna för laglighetsprövning.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: