Vad är utvecklingsstörning?

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar en persons intelligens och förmåga att klara av sin vardag. Det finns olika grader av utvecklingsstörning. Man brukar dela in utvecklingsstörning i lindrig, måttlig och svår. Det finns andra begrepp som ibland används synonymt med utvecklingsstörning, till exempel begåvningshandikapp, intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: