Vad är assistansersättning?

Assistansersättning är ersättning från Försäkringskassan till en person som har en svår funktionsnedsättning för att täcka hans eller hennes kostnader för personlig assistans. Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Vem kan få ersättning?

Den som behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven kan få assistansersättning. Hjälp med grundläggande behov är till exempel hjälp med att tvätta sig, klä sig, äta mat kommunicera utåt och förflytta sig eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen som har funktionsnedsättningen.

Både barn och vuxna kan ha rätt till assistansersättning. En person kan få assistansersättning även efter 65 års ålder, men bara om ersättningen har beviljats dessförinnan.

För att ha rätt till assistansersättning måste personen också tillhöra personkretsen i LSS

Rätt till ersättning för andra behov

En person som behöver hjälp med de grundläggande behoven under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan kan ha rätt till personlig assistans för annan hjälp i sitt dagliga liv. Det kan till exempel vara hjälp med matlagning, att handla, att utöva fritidsaktiviteter eller att arbeta.

Hur stor är ersättningen?

Varje år fastställs ett timbelopp för den statliga assistansersättningen. Om personen har särskilda skäl kan han eller hon ansöka om ett högre timbelopp. Särskilda skäl kan till exempel vara att personen behöver en assistent med särskild utbildning som kräver mer betalt än vad schablonbeloppet räcker till.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: