En till fattigdomsfälla – nekad nödvändig tandvård

Nyfattigdomen kryper på oss från många håll.

Vi som är beroende av särskild omsorg märker det, förskräckt nyvakna och till en början knappt litande på våra sinnen när det naggas i kanten på våra lagstadgade rättigheter: stödpersoner, assistans, semestermöjligheter, säkrad ekonomi, är några av dem. Man får söka, få avslag överklaga, leva i ovisshet tills allt är försent.

För oss gäller att den goda tandvården ryker nu för att den anses för dyrbar (liksom allt det andra fast det inte gärna sägs ut):

Sonen, född 1965 har sedan tonåren fångats upp av en tandvård som såg hans problem, vilka visade sig i en plötslig och förödande tandlossning. Hans utvecklingsstörning gav upphov till ett tilläggshandikapp trots våra ansträngningar med god munhygien. Tandvården tog hand om det och backade upp med regelbundet återkommande kontroller och hjälp med extra munhygien. Det hjälpte förutom ett blixtåterfall förra hösten. Vi erfor hur ytterst viktigt det är att hålla rengöringsrutinerna vilket inte är lätt med en person som inte släpper vem som helst inpå sig.

Nu säger Tandvårdsenheten stenhårt nej till hans tandbevakning trots tandläkarens och hygienistens tappra och allvarliga ansträngningar att förklara nödvändigheten och vikten av att försöka behålla hans tandbett oskadat så länge det finns möjlighet: patienter av hans art platsar inte att få inplantat pga av sin oförmåga att sköta det? Eller ??

Ansvaret läggs tillbaka på den drabbade som döms att själv betala tandvård på ca 1000 kr/gång

Detta bör ses till bakgrunden av funktionshindrades ekonomi. Den räcker inte till för sådana behov och de knuffas obönhörligen tillbaka till nyfattiga förhållanden. Titta folk i munnen och du kan se vilka som hör till den lägsta kasten! Men framförallt: hur är det att leva med ett skadat bett för en åldrande funktionshindrad människa?

Återigen dinglar vi i snöret- hur ska vi förhålla oss till det här? Hur är det möjligt att man får avslag som inte förklaras? Att det går att förbigå LSSlagstiftningen och ge avslag på livsavgörande omsorg. Är det återigen så att man bör lämna bort och glömma sitt funktionshindrade barn? Det är ju ok att samhället gör det!

Nyfattigdomen, vad kostar den egentligen? Inte bara kommunerna sviker.

Ingrid Kreuger

Om nödvändig tandvård:

Man kan få nödvändig tandvård om man har stort behov av daglig omvårdnad. Det gäller exempelvis om man tillhör personkretsen i LSS. Nödvändig tandvård består av två förmåner: uppsökande munhälsobedömning och tandvård till samma avgift som sjukvård, så kallad nödvändig tandvård. Läs mer här.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: