Har alla glömt de viktiga principerna i LSS?

Ni har förhoppningsvis noterat att jag uppdaterat de viktiga principerna i LSS här på ReclaimLSS. Vi som jobbar för att LSS ska följas av de som ansvarar för lagen ute i kommuner, hos Försäkringskassan och av Förvaltningsrätterna måste påminna och åter påminna. De som känner sig påhoppade får gärna kalla det tjat. Det är ett tecken på att de kanske bryr sig.

Principerna är dessa, jämlikhet somska utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan personer med stora funktionsnedsättningar och de som saknar funktionsnedsättningar, självbestämmanderätt som angeratt verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes rätt att bestämma över sitteget liv, kontinuitet som ska säkra att den enskilde ska känna trygghet i att stödet inte plötsligt upphör eller förändras, full delaktighet i både beslut och i att få leva i samhället på lika villkor som alla andra.

Om man vill förstå LSS och än mer om man vill följa vad lagen föreskriver och utlovar, är principerna ett utmärkta verktyg.

Det blir mycket svårt att hävda att principerna är luddiga, då principerna övergripande gäller alla som omfattas av lagen. Om någon myndighetsperson påstår att de inte förstår är det ett tecken på att viljan att förstå saknas hos hen. I förlängningen visar det sig ofta att hen anser att LSS är för givmilt och att göra rätt enligt lagen kostar för mycket. Kanske ännu värre att hens inställning är att gruppen som omfattas ska vara nöjda med det de får. Som gamla tiders fattighjon.

Det som händer just nu på grund av kriget i Ukraina med rusande inflation och brister på nödvändiga produkter, drabbar naturligtvis mest de personer som lever på marginalen. Det vill säga de i samhället som har lägst inkomst.

Men det är inte dessa som nu ska ”kompenseras” i de vallöften som nu presenters. Vi vet från ”Fångad i fattigdom” att det är två kostnadsposter som skapar problem för LSS gruppen, bostadskostnad och matkostnad. När dessa nu stiger snabbt räcker inte de ökningar i aktivitet-/sjukersättning och bostadstillägg som innevarande statsbudget innehåller.

Mina förhoppningar om valfläsk riktad till vår lilla grupp är låga, tyvärr. Jag ser den dåliga responsen på mina inlägg om principer på ReclaimLSS.  

Men jag kämpar på! Att ge upp inte finns inte för mig! Och jag hoppas att ni alla är med i kampen. Vi behöver vara ”tjatiga”.

En kommentar till Har alla glömt de viktiga principerna i LSS?

  1. Yvonne Malmgren skriver:

    Harald! Bra skrivet.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: