Vi blir lurade!

Jag är så gammal så att jag fick lära mig, att myndigheter ska man lita på! Det låter väl som att det borde vara sant, eller hur?

I det som blev hans sista inlägg här på reclaim skrev Karl Grunewald ”Vi är låsta av juridiken” om bland annat att domstolarna tvingas göra egna bedömningar som ofta präglas av bristande kunskaper och erfarenheter samt några gånger även av fördomar. Han påpekade också att även högsta juridiska kompetensen (=HFD) kan göra sig skyldig till allvarliga missgrepp. Han hänvisade då till den då aktuella domen om tvångsflytt av en kvinna i LSS-personkrets.

Jag hör och upprörs i mina kontakter med våra medlemmar i FUB och Autism & Aspergerförbundet ständigt om hur ansvariga i kommunerna hänvisar sina avslagsbeslut av sökta insatser till tidigare domar i förvaltningsrätter och Kammarrätter, där jag ser i vår databas med alla LSS-domar att de valt ut domar som stödjer deras sak. Och att det finns andra domar som stödjer den enskildes sak. Det är egentligen inte märkligt då det alltid är den enskildes individuella behov som skall vara avgörande, då LSS är en ”superindividuell lag”. Det är varken pengar (resurser) eller andras behov som är avgörande utan mina (individens) individuella behov som skall vara styrande i LSS.

Det som fick min ”bägare att rinna över” till slut, var att ständigt höra från kommunernas ansvariga att bara för att du bor i gruppbostad har du inte rätt till Kontaktperson! De sa att de stödde detta på domar i Förvaltningsrätterna. En Kontaktperson skall vara en icke professionell ”god vän” och kan för den som har någon objektiv tankeförmåga kvar inte ersättas av någon personal på boendet. Detta ledde till att jag gjorde en grundlig utredning av vad som gäller avseende vägledning/prejudikat i Förvaltningsrätten. Det blev en nyligen utlagd lektion 17 ”Hur skall LSS tolkas” i LSS-skolan på Heja Olika. Läs den!

Den blev lång för att jag ville vara noggrann och inte som många andra (ni vet säkert vilka jag menar) slarva över med påståenden som inte håller för granskning. LSS är alldeles för viktigt för de personer som berörs för att någon ansvarig ska få slarva över de viktiga beslut som tas. De som skall ge de berörda ”ett liv som alla andra” trots funktionshinder och ge dem ”goda levnadsvillkor”.

Även om jag misstänkte att de flesta hänvisningarna till tidigare domar var partsinlagor från ansvariga i kommunerna, blev jag förvånad över hur domar skall tolkas. Att bara domar i HFD (högsta instans) var prejudicerande och då med tillägget att omständigheterna skulle vara likartade. Och att inte ens då var underrätter tvingade att följa dessa prejudikat. Prejudikatbundenheten är i Sverige relativ och inte absolut.

Eftersom mycket få domar når HFD finns vissa vägledande (OBS, inte prejudikat) domar i Kammarrätten, som kan ingå i det som benämns rättspraxis. Observera dock att förarbeten, som propositionen, väger högre än dessa domar. Dessa domar behöver därför i ännu mindre grad vara styrande för hur ansvariga i kommunerna tar sina beslut, då som sagt det skall vara den enskildes individuella behov som styr beslut i LSS.

Domar i lägsta instans (Förvaltningsrätterna) har inget vägledande rättsvärde, för nya beslut och kan inte användas som skäl till avslag av kommunerna eller andra rättsinstanser! Här har vi blivit lurade gång på gång av kommunernas jurister! Det är inte ok mot en utsatt grupp! (Läs och begrunda på LSS-skolan)

Det finns alltså inga vägledande domar som säger att bara för att du bor på gruppbostad har du inte rätt till Kontaktperson!

Social tagging: > >

6 Responses to Vi blir lurade!

 1. Helena skriver:

  Informativt och bra!

  • Lillemor skriver:

   Tack, Harald, för all din information och det engagemang du har viktiga frågor!

   • Harald skriver:

    Vi måste jobba för att rättshjälp ska ingå i LSS, så att våra medlemmar slipper bli lurade av konsult-jurister!

 2. Ulrika Lindgren skriver:

  Mycket bra Harald. Jaa, vi ska alla jobba för att rättshjälp skall ingå i LSS. Klart som korvspad att kommun-jurister bara ser till kommunernas kostnader och ej står objektiva i dessa fall.
  Tack för att Du gått igenom dessa rättsfall i Förvaltningsdomstolarna.

 3. Lennart skriver:

  Mycket bra Harald! Vi måste med kraft hävda att de individuella behoven ska gälla i varje enskilt ärende. När man läser besluten från kommunerna och domar från olika domstolar är de ofta identiska – dvs man tar ingen hänsyn till just den enskildes behov utan gör ”kollektiva” bedömningar som om man hade ”mallar” eller kalkerpapper från ett beslut till
  ett annat eller från en dom till en annan.

 4. Laszlo Garamvölgyi skriver:

  Tack Harald för att du visar vägar förbi hindren.
  Laszlo

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: