Artiklar om SoL

Senaste inläggen:

Det är en skillnad mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå!

I LSS 5 § och 7 § anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor. Detta innebär att målet med …

Vad är SoL?

SoL är Socialtjänstlagen. Ni kan läsa en sammanfattning av lagen här.

Vad skiljer SoL och LSS?

Nedan ser ni en bild över skillnaden mellan dessa lagstiftningar.

SoL och HSL

Här publiceras ett inlägg med sammandrag av Socialtjänstlagen och Hälso – och sjukvårdslagen. Vi länkar också till lagarna i helhet. Sammandrag av SoL  Lagen i sin helhet. Sammandrag av HSL …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: