Vad är aktivitetsersättning?

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19-29 år. Du kan få ersättningen om du bedöms ha en nedsatt arbetsförmåga. Du kan också få aktivitetsersättning för förlängd skolgång, exempelvis om du går i skolan längre än vad som är vanligt. I så fall får du aktivitetsersättning istället för studiebidrag. Du ansöker om stödet hos Försäkringskassan.

Aktuella belopp hittar du på Försäkringskassans hemsida

Social tagging: > >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: