Vad innebär socialt isolerad?

I förvaltningsrätterna har detta begrepp blivit vanligt, i synnerhet när mål om kontaktperson avgjorts. I flera fall har kommuner hävdat att en person inte är socialt isolerad och kan därför inte har rätt till kontaktperson.

Vad som innebär att vara socialt isolerad beror nog på vem man frågar. I förarbetena till LSS skriver Stadsrådet att kontaktperson bör vara ett stöd som bland annat syftar till att bryta den enskildes isolering. En rimlig bedömning av social isolering är att personer på grund av sin funktionsnedsättning i vissa hänseenden kommer att vara isolerade från omgivningen. Exempelvis på grund av den bristande förmågan att själv ge sig in i sociala sammanhang eller ta sig ut på fritidsaktiviteter. Men utan att för den sakens skull vara bortkopplade från all form av social kontakt. Tyvärr verkar dock flera kommuner tolka social isolering så som i föregående mening.

Social tagging:

2 Responses to Vad innebär socialt isolerad?

  1. Magnus Geijer skriver:

    Har varit upp i förvaltningsrätten i Karlstad. Jag blev nekad av kommunen att få kontaktperson som jag haft sen jag varit liten.Dom menar att boendet ska jag få all hjälp av. Ni som läser det här vet att så inte är fallet.Vi vann i rätten nu får vi se om dom överklagar eller inte

    • Lena Fjellström skriver:

      Önskar dig lycka till! Skulle vara bra att få veta hur det går för dig, och ev få en dom att hänvisa till. Vi nekas insatser bl a pga att dottern inte anses socialt isolerad eftersom hon umgås med grannar på gruppbostaden och träffar andra på dagcenter.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: