Artiklar om Merkostnader

Senaste inläggen:

Merkostnadsprincipen i LSS måste följas!

  Den enskilde får betala ledsagarens utgifter! Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att den som har ledsagarservice enligt LSS själv ska betala för ledsagarens utgifter. Det går tvärtemot den viktiga …

Ett liv som andra enligt LSS

Goda levnadsvillkor och att kunna leva sitt liv som andra utan funktionshinder, är intentionen och övergripande målet med LSS lagen. Jag tror nog att de som skrev underlagen till LSS-propositionen …

Vem är Sheriffen av Nottingham i LSS?

Elisabeth Sandlund skrev i förra veckan en utmärkt ledare i tidningen Dagen med rubriken ”Stockholms stad gör omvänd Robin Hood” som hon avslutade med ”Att ta från dem som har …

Kommuner mörkar hyra i LSS gruppbostäder

”En viktig handikappolitisk princip är att en person inte skall ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder. Tanken är att ett omfattande behov av omvårdnad på grund av funktionshinder inte …

Högsta Förvaltningsdomstolen och ledsagares omkostnader

Riksförbundet FUB:s LSS-kommitté skriver: Maria Larsson skrev lugnande i den senaste LSS-propositionen (2009/10:176) att funktionshindrades levnadsvillkor inte skulle försämras: Det finns samma grundläggande skäl till att reglera rättigheter till stöd och …

Vad hände med arbetskostnaden?

Det är märkligt att läsa Helsingborgs resonemang om ledsagarens omkostnader. Kommunens jurist har av någon anledning tolkat dessa som bistånd till den enskilde och kommit fram till att de inte …

Upprörande om återbetalning

Många har upprörts över de krav på återbetalning av handikappersättning som drabbat personer på ett gruppboende.  SVT har gjort ett antal reportage kring om detta,  nedan finns några videor om vad som har …

Skuldfälla för funktionshindrade

Föräldrakraft rapporterar om personer som fått en kraftig skuld hos försäkringskassan för att de missat att berätta att de flyttat till ett gruppboende. Läs artikeln här.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: