Omvänd ”Robin Hood”- mentalitet är inte ok!

Lika sant som att en lögn inte blir en sanning bara för att den upprepas gång på gång så är det sant att ord utan handling saknar betydelse. Oavsett vad som sägs är det alltid handlingen som räknas. Alltid. Utan undantag. Om man verkligen menar vad man säger så visar det sig alltid i handling för eller senare. Det är ju så politiska idéer blir till politiska beslut. Man går från ord till handling. Om ord och handling inte går hand i hand talar det sitt tydliga språk.

I Sverige slår vi oss ofta för bröstet. Utåt vill vi verkligen lyfta fram att alla människor är lika värdefulla och vi vill framstå som ett gott exempel. Visst är det så att vi kommit långt och visst är det så att vi kan föregå med goda exempel. Men för en grupp i samhället, en grupp som inte kan mobilisera sig själva och säga ifrån, är det påtagligt att politikerna inte vill gå från ord till handling.

När både pensionärer och löntagare förra året fick det bättre ekonomiskt så fick en av de ekonomiskt allra svagaste grupperna i samhället det sämre ekonomiskt. Hur gick tankarna då?  Varför får de som har det sämst sämre och de som har det bäst bättre? Om man nu tänker att ALLA människor har samma värde så borde man väl också när beslut tas se till ALLA människors behov. De människor jag pratar om är människor som p g a funktionsnedsättning aldrig har haft ett arbete. Då får man så kallad garantiersättning; maximalt 8 860:-/månad under 2016. Ett typexempel är en person som har en måttlig eller grav utvecklingsstörning. Under hela sitt liv är personen beroende av andra för att klara av sin livsföring. Det är aldrig tal om att komma ut i arbete. Istället handlar det om att få en så stimulerande vistelse på den dagliga verksamheten som möjligt.

Under 2015 låg maxbeloppet i garantiersättningen på 8 900:-/månad. Det blev alltså en sänkning i ersättningen! Ja du läste rätt. En sänkning. Från en redan låg nivå. Även om ambitionen från början var att ersättningen skulle bli högre blev resultaten en sänkning på grund av att prisbasbeloppet sänktes. Den goda viljan räckte med andra ord inte särskilt långt och i praktiken förblev ord bara ord. Och faktiskt värre än så.

Som om detta förbiseende, eller vad man nu vill kalla det, inte vore illa nog är den bistra verkligheten att skatten är högre för dem med garantiersättning jämfört med löntagare och pensionärer, se tidigare inlägg här. Riksförbundet FUB har påtalat detta för finansdepartementet, som helt sonika slog dövörat till. Vad gäller denna fråga finns tydligen inte ens en tillstymmelse till vilja att korrigera skatten nedåt.

Ja, kontentan blir väl att det är politiskt ok att ta från de fattiga och ge till de rika. Om Robin Hood låg i en grav skulle han vända sig i den. Var så säker!

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: