Vad är LOU?

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar proceduren för hur offentliga upphandlingarna ska gå till.

Syftet med upphandlingsreglerna är att se till att myndigheterna på bästa sätt ska använda skattemedlen vid sina inköp, genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Upphandlingsreglerna ger företagen en rätt att tävla på lika villkor i de enskilda upphandlingarna.

LOU används inom vård och omsorg LSS för upphandling av t.ex. driftentreprenader av Särskilda boenden.

Läs mer om lagen

Läs även här på FAQ om ”Vad är LOV?” och ”Vad är skiljer LOV från LOU?”

 

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: