Vem bestämmer vad kvalitet är i LSS?

I lagtexten och förarbeten till LSS finns ett antal begrepp kopplade till kvalité.

Det övergripande är naturligtvis att personer som omfattad av lagen skall få goda levnadsvillkor och kunna leva som andra trots sitt funktionshinder.

Specifikt tillkommer den enskildes rätt till självbestämmande, eget inflytande, delaktighet och integritet.

Så långt är allt väl! Våra lagar ger i teorin även en funktionshindrad ett bra liv.

Men vem bestämmer vad dessa begrepp innebär för den enskilde personen? Vem påtar sig den svåra tolkningsrollen? Och vem har tolkningsföreträde? Vad får det kosta?

Alltför ofta ser vi att tjänstemän i kommunerna bestämmer utifrån sin syn tar på sig att bestämma vad du kan få och till och med vad dina behov är! I alldeles för många fall utifrån ekonomiska ramar och ibland dessutom efter tveksamma kommunala riktlinjer. Ofta lyser också beslutsfattares egna attityder och värderingar igenom trots att besluten om insatser skall vara objektiva. Mycket ofta som med hyra för gruppbostad och förbehållsbelopp gör man en medveten ”misstolkning” utifrån LSS intentioner för att spara pengar åt kommunen, utan tanke på att man samtidigt dömer den enskilde till livslång fattigdom.

Det blir inte bättre av att den rättsäkerhet som är inbyggt med överklagande och prövning i förvaltningsdomstolaran har blivit allt annat än rättssäker (se våra rapporter här i högermarginalen)). Förhoppningsvis pga. av okunskap om LSS och resursbrist?

Den största orsaken till den nedmontering av LSS lagen, som vi i intresseorganisationerna uppfattar det, är att många politiker tycker att ”LSS kostar för mycket”. Något man påstår utan att egentligen gjort någon djupare analys och satt nettokostnaden i jämförelse med andra lagar och skattebesluts kostnader. Man har heller inte funderat på att en liten utsatt grupp därmed pekas ut som för dyr att ge ett normalt liv i dagens Sverige!

Jag kan inte undvika att tro att LSS gruppen är liten och röstsvag, medan andra grupper som erbjuds läxhjälp, städhjälp, jobbskatteavdrag och andra skattelättnader är röststarka! Det är ju annars en märklig behovsprioritering?

Jag tror heller inte att de flesta av oss ser ett samband mellan skattelättnader och nedrustningen av vår välfärd för funktionshindrade och äldre?

Social tagging:

6 Responses to Vem bestämmer vad kvalitet är i LSS?

 1. ulf uddsten skriver:

  Varför går inte FUB ut med en definition vad som menas med goda levnadsvillkor och vad som behöver vara uppfyllt för att kunna leva som andra?

 2. Lennart Tehage skriver:

  Ulf, vi har diskuterat begreppet goda levnadsvillkor och Riks-Klippan har arbetat med frågan utifrån vad som ”kan vara” goda levnads-villkor. Minns jag rätt var även en Klippan sektion inom Stockholms län. Att definiera vad som är goda levnadsvillkor låter sig inte göras då det är högst varierande från person till person beroende på en mängd olika faktorer…

  Därför – om en person anser sig ha goda levnads-villkor är resultatet av den enskildes upplevelse av enskilda eller samlade LSS insatser avgörande vilket då kan bli EN kvalitetsindikator.

 3. Harald skriver:

  Jag tror egentligen att de flesta kan förstå om man bara vill vad goda levnadsvillkor och ett liv som andra innebär!

  Jag hade mer hoppats på en diskussion om politikers bortprioritering av en svag grupp. Eller kommunernas besparingar på en rättighetslag utan att tillsyningsmyndigheter reagerar och ingriper. Eller att våra domstolar är rättosäkra för att de inte förstår LSS.

  Vi måste våga detta – annars händer inget!

 4. Thomas Jansson skriver:

  Det här kom Riks-Klippan och Klippan Botkyrka Salem fram till när dom hade sina samtal om Goda levnads villkor. Det är dock viktigt att tänka på att det är individen som ska styra vad som gäller.
  http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/vad_ar_goda_levnadsvillkor_for_dig_0.pdf

 5. Harald skriver:

  Jag är glad över den diskussion som nu uppstått, bland en helt annan grupp, om hur förvaltningsrätten resonerar om en annan lag. De flesta anser nog att de resonerar märkligt om att Lundsberg är uppdelad i skola samt i internat. För de flesta är Lundsberg en internatskola som hänger ihop.

  En välkänd krönikör i en stor tidning skriver:
  ”Det kan vara så att Förvaltningsrätten inte vill stöta sig med samhällets elit. Därför upphäver de beslutet om att stänga prestigeskolan Lundsberg.”

  Och avsluta med:
  ”Man kan tolka rättens beslut hur som. Det enda man vet är att något är fishy, som britterna skulle säga.”

  Det känns skönt att andra också ifrågasätter förvaltningsrätten. Vi har ju gjort det i våra rapporter!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: