Socialbidrag är kanske bäst?

Jag har i tidigare inlägg jämfört förbehållsbeloppet med försörjningsstöd (socialbidrag) för grupper med LSS som måste bo i gruppbostad. En bostadsform som i våra medelstora och större städer blivit så dyra att de som lever på aktivitets- eller sjukersättning inte har råd av egen kraft. De har vi visat i vår rapport ”Fångad i fattigdom” att de som har nyare bostäder drabbas av ett underskott på ett par tusen kronor i månaden. Ett underskott som antingen måste sponsras av föräldrar eller tas från besparingar (vanligtvis arv).

Jag har i ett annat inlägg skrivit att orsaken till de höga hyrorna oftast beror på kommunen. Jag har också skrivit att Försäkringskassans bostadstillägg inte följt utvecklingen av hyrorna. Bara att ha samma tak över hela Sverige säger väl allt? Och till råga på eländet så har FK även blockerat om någon kommun räknat förbehållsbelopp och försökt sänka hyran. Trots att det väldigt tydligt i 19 § i LSS står ” Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”!

Det har alltid varit skämmigt att leva på socialbidrag även om namnet nu ändrats till försörjningsstöd. Det är dessutom bara tänkt som en tillfällig försörjning. Dessutom får du inga bidrag om du har några tillgångar eller prylar som kan omsättas i pengar. I princip bestämmer socialen vad du behöver från den stund du får socialbidrag.

Hur ser då försörjningsstödet ut? Idag är riksnormen 3950 sek för ensamstående plus att hela hyran ersätts. Det kan jämföras med förbehållsbeloppet som när det fungerar dvs. i SoL är 5526 sek kvar när hyran är betald. Skillnaden är således ca 1600 sek, men då kan du få extra bidrag av socialen till hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring mm. Du kan även få bidrag till inköp av nödvändig hemutrustning. Så skall du leva fattig som funktionshindrad kanske du lika gärna kan göra det med socialbidrag!

Sedan är det väl skämmigt för ansvariga politiker att detta skall bli vad som i LSS tydligt står ”Goda levnadsvillkor och ett liv som alla andra”?

Social tagging: > >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: