Privatiseringens förlorare

 

I dag har DN en artikel om privatisering av välfärden, hur den nått rekordnivå. De konstaterar att ”Privatiseringsvågen i kommunerna fortsätter”.

Artiklarna handlar som så mycket annat när det gäller media och välfärd om äldreomsorg. Dock ser jag att flera av slutsatserna denna gång är gångbara även för funktionshinderomsorg.

Några citat från artiklarna av Juan Flores och Joakim Sundberg på DN:

Kommunernas inköp av privat vård, skola och omsorg fortsätter att öka – med fyra miljarder det senaste året. I vissa kommuner är nu hemtjänst, äldreomsorg och förskoleverksamhet nästan helt överlåtna till privata aktörer.

Den som vill bo i ett kommunalt äldreboende i Norrtälje kan få svårt att hitta en plats. Under 2012 var hela 85 procent av äldreomsorgen i kommunen utförd av privata aktörer. På samma sätt är det med till exempel hemtjänsten i Täby kommun, som helt och hållet är upphandlad.

Enligt Olle Olsson, handläggare på Sveriges Kommuner och landsting, är det en önskan om att få en ökad valfrihet samt effektivare och bättre vård och omsorg, som driver utvecklingen. Ett annat skäl är prislappen. Genom att upphandla förväntar man sig också ofta att det ska bli billigare.

 • Både vi och andra har gjort studier av utfallet, men det är ett ganska magert resultat som pekar åt olika håll. Väldigt ofta får man kostnadsreduceringar i den första upphandlingen men sedan planar det ut, säger Olle Olsson.
 • En nackdel med att köpa in kommunal service kan vara att man tappar den direkta styrningen det går inte att ingripa och rätta till saker som gått snett, utan allt måste regleras i förväg i skrivna avtal, säger Olle Olsson

Vilka effekter privatiseringen av välfärdstjänster får på kvaliteten i vård, skola och omsorg finns det inga tydliga svar på. Årliga undersökningar som Socialstyrelsen gör visar inte på några skillnader i nöjdhet mellan äldre på privata respektive kommunala verksamheter, enligt Mats Bergman.

Det är dock rätt belagt att personaltätheten är lägre hos de privata företagen.

Conny Fogelström, (S), oppositionsråd i Täby, har tagit strid med privatiseringsvågen i kommunen, som har gått längst i Sverige.

 • När man aktivt driver på för att knoppa av och privatisera, för att man har en dogmatisk övertygelse om att privat alltid är bättre än kommunalt, blir det ett problem. Förra årsskiftet avvecklade alliansen den kommunala hemtjänsten helt och hållet, det var en ren besparingsåtgärd

Vad har ni sett för skillnader mellan privata och kommunala verksamheter?

 • Vi gjorde en genomgång av förskolorna inför förra valet där vi kunde konstatera att det i regel var fler barn inskrivna på de fria förskolorna. Vi jämförde kommuner emellan och såg att vi hade en låg andel förskollärare inom barnomsorgen. Det är färre i personalen, färre behöriga och fler barn i barngrupperna. Då finns det en risk att alla barn inte blir tillräckligt sedda. De här påverkar kvaliteten, det står jag för.

Varför reagerar inte medborgarna i så fall, om kvaliteten blir sämre?

 • Låg skatt är det övergripande politiska målet, som alliansen har drivit i många år i Täby. Ska man ha mindre barngrupper måste man betala något mer i skatt, det sambandet ser inte folk.

 

Vi har skrivit om kommunalt vs. privat tidigare på bloggen. Två inlägg där vi i princip konstaterat att privata företag kanske har starkare incitament att fungera bra. Dels för att det krävs tillstånd från Socialstyrelsen (nu IVO), dels för att man vill höja värdet på bolaget.

I ett annat inlägg har vi dock ifrågasatt kommunernas upphandling via LOV, som precis som nämns i artikeln, används felaktigt för att spara pengar i stället för det officiella att höja kvalitén. Det har inneburit att några seriösa bolag hoppat av.

Det finns ett stort problem som inte kommer fram tillräckligt tydligt och det är att i alla ”pengsystem” finns personer som blir förlorare. De som kostar mest, dvs. de med största funktionshindren. Där blir ”pengen” som erbjuds i upphandlingsunderlagen för låg.

De med största behoven, som i stället för att bli bortglömda av pengsystemen, är de som skall vara högst prioriterade!

 

Läs hela artiklarna på DN.se

http://www.dn.se/ekonomi/har-tar-de-privata-bolagen-over-valfarden/

http://www.dn.se/ekonomi/norrtalje-har-gatt-langst-med-aldreomsorgen/

Social tagging: >

4 Responses to Privatiseringens förlorare

 1. Jesper Symreng skriver:

  Hej Harald! Tack för en intressant artikel. Vill i sammanhanget påminna om ett delbetänkande från kommunallagsutredningen som kommit nyligen; privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53). Vi kommer att skriva ett remissvar på utredningen och om du/ni har synpunkter på förslagen tar vi gärna emot dem. Du hittar betänkandet här: http://www.regeringen.se/sb/d/16889/a/220274

  Mvh Jesper

 2. Willy Engebrethsen skriver:

  I Falkenberg har nu lagt ut all handikappomsorg. Första upphandlingen/utförsäljningen var redan 2001.
  Erfarenheterna av denna utförsäljning var att man minskade personalen ganska kraftigt. På en del enheter märktes detta tydligt medan på andra märktes mindre. Det som påverkade var naturligtvis vilken personal man hade, deras kompetens, chef och deras förståelse vad deras uppdrag gick ut på. Kommunen, visade det sig, hade ingen fungerande tillsyn eller kontroll på om de följde de avtal man skrivit på där man lovade att följa aktuell lagstiftning. När det påvisades allvarliga brister för t.ex. boende så var varken företaget eller kommunen intresserade av att se det eller göra någon åtgärd. Problemet blev den som påvisade bristerna. Lex Sarah som det är en skyldighet att göra gjordes naturligtvis inte av de som egentligen skulle göra den utan i flera fall av mig. På en enhet var det så illa att man upplevde fara för de boendes liv och hälsa. Räddningen för dem var att de fick personlig assistans.
  Utan en fungerande rättssäkerhet och adekvat tillsyn är det direkt olämpligt att låta vinstdrivande företag få ansvara för dessa verksamheter. Detta ska naturligtvis finnas även där kommunen driver verksamheter. De politiska skälen man hävdar är ökad mångfald och valmöjligheten men i mindre kommuner finns inget av detta. Ökad mångfald i Falkenberg är att vi nu har 2 företag som driver daglig verksamhet och 3 företag som driver boende. Du har ytterst marginell möjlighet att välja utan du blir tilldelad en plats där det råkar finns en ledig sådan och detta i vissa fall även om det inte kan anses lämpligt. Tyvärr är det så i denna kommunen att man aldrig tagit till sig intentionerna i lagstiftning och när det då inte finns någon som är intresserad av att se detta så är vi lång ifrån vad lagen säger oavsett om det är en kommunal eller privat verksamhet. Det man vet i kommunala verksamheter är att våra skattepengar inte försvinner utomlands. Hade kommunen satsat på kvalitet genom att ha kompetenta chefer och personal med utbildning och personlig lämplighet så tror jag att många kommuner haft en både billigare och bättre verksamhet i dag.

 3. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Nu i år kommer första privata LSS-boendet i Norrtälje kommun. Vi i FUB Norrtälje ser fram emot samverkan med dem, ska bli spännande och se deras planering och mål både vad gäller de boendes önskemål och hur personalen kommer att finnas där.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: