Vad är försörjningsstöd?

Socialtjänstlagen och den riksnorm för försörjningsstöd (som tidigare benämndes socialbidrag) som regeringen bestämt styr vilket stöd du kan bli beviljad. Försörjningsstödet består av två delar:

  • Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid,      förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift.  Nivån på riksnormen fastställs av regeringen en gång om året
  • Ersättning för skäliga kostnader för boende (hyra), hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt avgift till fackförening och arbetslöshetskassa.

Därutöver kan du och din familj ha rätt till ekonomiskt bistånd till vissa andra utgifter, om det finns särskilda skäl.

Den som inte själv kan tillgodose sitt och sin familjs behov av ekonomiskt bistånd kan beviljas ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Annat sätt kan exempelvis vara genom arbete, tillgångar eller andra bidrag du har rätt till. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Har du tillgångar kan du normalt inte få ekonomiskt bistånd. Det kan exempelvis gälla bankmedel, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.

Det finns en riksnorm för försörjningsstöd som gäller för alla kommuner i Sverige. Normen justeras av regeringen varje år. Ingår det flera personer i hushållet läggs alla personers inkomster och utgifter ihop och hushållet bedöms som en ekonomisk enhet.

För personer som bor ihop men inte är sambos finns en särskild norm som utgår från antalet personer som bor i hushållet.

Norm för försörjningsstöd i Stockholms stad – 2013 (samma som riksnorm)

Vuxna

Ensamstående

Makar/sammanboende

Livsmedel

1.710 kr

2.774 kr

Kläder och   skor

552 kr

1.101 kr

Lek och   fritid

417 kr

842 kr

Förbrukningsvaror

115 kr

135 kr

Hälsa och   hygien

271 kr

603 kr

Dagstidning,   telefon,
TV-avgift m.m.

815 kr

905 kr

Summa:

3.880 kr

6.360 kr

 

Se även ”Vad är förbehållsbelopp” här på FAQ

Läs även om skillnaden mellan förbehållsbelopp och försörjningsstöd här på FAQ

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: