Vad innebär kommunens ansvar att samverka med intresseorganisationer enligt LSS?

I LSS redogör lagstiftaren för särskilda uppgifter som gäller för kommunen, bl.a. samverkan ( § 15:7) ”Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.”

Syftet med samverkan är att ge handikapporganisationerna inom LSS-området möjlighet att utöva inflytande över beslut som fattas av kommunen inom ramen för LSS. ”Organisationerna skall ges möjlighet att påverka, att lämna förslag och att ge synpunkter för att viktiga kunskaper och erfarenheter skall kunna tillföras verksamheten.” (Prop. 1992/93:159).

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: