Varför görs uppföljning av LSS insatser så sällan?

Vi har regler i våra omsorgslagar LSS och SoL, som förutsätter att uppföljning av myndighetsbeslut görs regelbundet. Att t.ex. boende i en LSS-bostad får de goda levnadsvillkor som lagen föreskriver. Att utföraren, oavsett om det är kommunens egen verksamhet eller ett privat vårdföretag, följer den Genomförandeplan som skall finnas.

Detsamma gäller naturligtvis även att Försäkringskassan skall följa upp Personlig assistans enligt de beslut som de tagit.

Det gäller naturligtvis även för Överförmyndaren avseende God man och Förvaltare, som nu blivit aktuellt i den senaste vårdskandalen.

Men tyvärr kan väl vi alla konstatera av de vårdskandaler vi regelbundet läser om i media, att uppföljning från myndighetsansvariga är bristfällig. Jag kan väl med drygt 30 års egen erfaren förtydliga att uppföljning värt namnet i princip saknas. Jag kan nu säkert ha ”trampat några på tårna” som faktiskt är undantag. I så fall får ni gärna höra av er och bli ”de goda exemplen” jag regelbundet frågar efter!

Varför brister det så i uppföljning? Alla är ju i dialog rörande överens om det är oerhört viktigt och kanske en förutsättning för att omsorgslagarna skall fungera.

De flesta skyller på brist av tid och resurser, vilket är märkligt då det är så viktigt! Är det kanske inte bara ”en dålig ursäkt” för att man tycker det är tråkigt? Eller dyrt? Eller kräver kompetens som saknas? Eller kanske för att ingen (utom några besvärliga anhöriga) efterfrågar någon uppföljning? Eller att ledningen är ointresserad?

Så fungerar ju politiken. Man tar beslut i en ”hjärtefrågor” och så går man snabbt visare till nästa. Blir det en besvärande debatt om hur beslutet fungerar, så tillsätter man en utredning………

Kanske är det så vi människor i allmänhet fungerar i vår stressade tidsålder? Att vi valt bort den tråkiga uppföljningen oavsett vilken fråga det rör?  Det rör ju inte bara omsorgslagarna. Även t.ex. det som jag i mitt tidiga yrkesliv ansåg var verklig petimeteruppföljning – revision – verkar ju numera ha drabbats?

Och vad gör vi då? Hur får vi en fungerande uppföljning som är så viktig?

Social tagging: > >

3 Responses to Varför görs uppföljning av LSS insatser så sällan?

 1. Harald skriver:

  Som exempel:
  Överförmyndaren i Stockholm och Södertörn uttalade sig i TV att de inte kunde veta då en God man kan ha uppdrag i flera kommuner. För det första så tror jag det framkom i media att de flesta uppdragen var i Stockholm! För det andra och betydligt allvarligare var att de redan den 23 oktober 2012 fick reda på att han och en granne på samma gata på Lidingö hade så här många uppdrag var genom denna artikel i Metro:

  http://www.metro.se/nyheter/god-man-har-81-klienter-tjanar-en-halv-miljon/EVHljw!bdITf5jb8QTYg/

  De har alltså trots att det stod tydligt i Metro inte gjort någon uppföljning och kontroll av dessa på nära 1 helt år!

  Skäms att nu försöka manipulera allmänheten med undanflykter eller som jag kallar det ”dåliga ursäkter” herrar Överförmyndare!

  Anm.: Om Metro nu kan få fram informationen, måste väl även Överförmyndarna kunna få det!

 2. Lena Svenningsson skriver:

  Har mer än 30 år i nacken och måste påstå att så här har det alltid varit,fast nu håller vi på att missta kontrollen! Om vi nu någonsin haft den.

 3. Eva-Mari skriver:

  FUB Linköping skrev detta brev till ansvariga i vår kommun;

  Till:
  Mattias Bly – Kvalitéts- och utvärderingskontoret Kommunstyrelsen Socialnämnden

  FUB önskar ett skriftligt svar på följande frågor;

  1)Hur tänker Linköpings kommun åtgärda att man inte följer upp de beslut om insatser som beviljats enligt LSS?
  2)Hur många procent av besluten om bostad, respektive daglig verksamhet följs upp i Linköpings kommun?

  Vi på FUB får gång på gång indikationer på att det inte fungerar som det ska, i flera av kommunens verksamheter. Insatser som beviljats följs inte upp, och detta drabbar personer med funktionsnedsättning.

  Enligt Socialstyrelsens jämförelser visar det sig att bara 11 % av Sveriges kommuner följer upp samtliga av sina beslut om bostad enligt LSS, och för daglig verksamhet är motsvarande andel 13 %. Detta tycker vi vittnar om en stor brist, som genast behöver åtgärdas! Varje kommun är skyldig att följa upp dessa beslut och det är viktigt med denna uppföljning, för att kontrollera insatsens kvalité samt att den enskilde verkligen får sina behov tillgodosedda. Vi ser tyvärr alldeles för många som inte får detta.

  Om Linköpings kommun vill att våra verksamheter är och förblir av god kvalité, samt uppfyller LSS-lagens intentioner för personer med funktionsnedsättning, är det hög tid att granska och åtgärda dessa brister.

  Bifogar ett utdrag ur en publikation från Socialstyrelsen.

  Enligt uppdrag från Styrelsen
  _______________________________________________

  Vi fick svaret att Linköping TYVÄRR inte var bättre än övriga i landet. 20 % av insatserna följdes upp, fördelat lika på daglig verksamhet respektive boende :
  MEN vi fick höra denna vecka att det tillsatts mer resurser till sociala förvaltningen för att klara mer uppföljningar 🙂 Det tackar vi för! Bara fortsätta att be om nya siffror med jämna mellanrum 😉
  Det gäller att ”väcka den björn som sover”

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: