Det är dags att återta LSS!

Uttalande vid FUBs förbundsstämma 25‐26 maj 2013.

Vi ser dagligen tecken på att vår rättighetslag LSS urholkas och därmed försämras möjligheterna för våra medlemmar att tillförsäkras goda levnadsvillkor.

En enig riksdag stod bakom denna angelägna lag där ansvarigt statsrådsammanfattade lagens intentioner på följande sätt:

”… människor med allvarliga funktionshinder har sämre livsvillkor än de flesta andra. Deras livssituation måste alltid jämföras med villkoren för dem som inte har ett funktionshinder. Det är också motivet för att nu genomföra en lag om individinriktade rättigheter.”

Livssituationen har inte förändrats för de som omfattas av lagen. Behoven av stöd och service är lika stora idag som när lagen infördes 1994.

En samlad FUB‐rörelse kommer nu att mobilisera och agera kraftfullt för att kommuner och förvaltningsdomstolar följer de ursprungliga intentionerna i lagen.

Detta agerande kommer att ha sin utgångspunkt från den genomlysning som FUB genomförde under sommaren 2012, ”Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS‐reformen” och den handlingsplan som FUB:s LSS‐kommitté tagit fram och som presenterades för ombuden vid årets förbundsstämma.

FUB anser att för att säkerställa rättighetslagen LSS måste handläggare få utbildning och någon form av certifiering för att kvalitetssäkra insatserna enligt LSS.

LSS som rättighetslag måste utvecklas. Inte avvecklas.

Social tagging: >

7 Responses to Det är dags att återta LSS!

 1. Willy Engebrethsen skriver:

  Ett bra uttalande från stämman och för övrigt en mycket bra och trevlig sådan.

 2. Eva-Mari skriver:

  Instämmer med bägge föregående talare 🙂

 3. Lennart Tehage skriver:

  Även jag instämmer! Ett stort tack till vårt förbundskansli för ett mycket bra och välordnat arrangemang! Viktigt att få inspiration och energi påfyllning i vårt viktiga arbete för och med våra medlemmar!

 4. Ingrid Dalén skriver:

  Även jag tackar varmt för de stimulerande och välorganiserade dagarna med förbundsstämman.
  Vad gäller uttalandet så kan jag instämma i den positiva bedömningen. Men jag skulle önska att FUB på samma sätt som Handisam alltid knyter an sina remissynpunkter till FN-konventionen. Det blir en ständig erinran hos både de remnitterande organen och oss själva om att konventionen är ett levande dokument som ska efterlevas.

 5. Malin waldemarsson skriver:

  Är stolt över att få tillhöra en organisation som inte backar när det gäller. Tack till alla som vill göra vår värld en bättre plats att leva i och tack för en rolig och nyttig stämma!

 6. Harald skriver:

  Det var ett bra uttalande som jag var snabb att få ut här på bloggen!

  Men jag har inte sett att andra i FUB spridit det i media?

  Synd då det visar att vi är överens inom hela FUB om att återta hela LSS, inte bara personlig assistans!

 7. Lennart Tehage skriver:

  Jönköpingsposten publicerade uttalandet på tidningens insändarsida om än lite i skymundan. Har också skickat uttalandet till Jnytt – vår digitala tidning.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: