Onödig fattigdom!

Vi som var ”externa” medlemmar i arbetsgruppen som tog fram FUBs rapport ”Fångad i fattigdom” är besvikna. Vi tycker rapporten är bra och tydlig. I förorden skriver Bengt Westerberg: Rapport efter rapport har visat att personer som föds med eller förvärvar en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har låga inkomster och ofta svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Den här rapporten bekräftar bilden. En viktig orsak är att bostadskostnaderna överstiger dem som andra i motsvarande ålder har.

Vi är förvisso inte besvikna på hans stöd, utan för att debatten helt har dött ut. Den politiska viljan hos dagens politiker saknas.

I rapporten framgår tydligt vad som orsakar de stora underskotten för många i LSS gruppen. Det behövs inga ytterligare utredningar om detta!

Flera statliga utredningar och ett antal rapporter från Socialstyrelsen har redan konstaterat att personer i LSS gruppen har generellt sämre ekonomisk levnadsstandard än andra och att många som bor i gruppbostad till och med är dömda till ett liv i fattigdom. Men ansvarig minister har valt att begrava alla utredningar och rapporter i sin ”frysbox”. Skäms fru minister!

Det som inte fanns med i FUBs rapport, men som vi redovisat här på bloggen är: Funktionshindrade med aktivitets- och sjukersättning betalar högst skatt – inte ålderspensionärer. Orsaken till detta är Alliansens s.k. jobbskatteavdrag. Ett hån mot personer som vid 30 års ålder fått sjukersättning (förtidspension) för att de inte förväntas kunna få ett riktigt jobb pga. av sitt/sina funktionshinder. Effekten blir orimlig – de betalar 9 300 kronor mer i skatt per år än en löntagare med samma låga inkomst. Det innebär att våra förtidspensionärer betalar motsvarande 1,5 månaders nettoinkomst mer i skatt. Skäms även herr finansminister!

I lagen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar finns något som kallats ”Enkelt avhjälpta hinder” och som skall åtgärdats direkt/skyndsamt. Vi tänker därför föreslå 2 sådana åtgärder för att snabbt förbättra ekonomin för personer som omfattas av LSS.

Enkelt avhjälpt hinder nr 1

Då höga hyror är största orsaken till underskottet för personer som bor i gruppbostad:

 • Det statliga bostadstillägget höjs genom att dess tak anpassas till dagens verkliga hyror på olika orter i Sverige.
 • Förmögenhetsbegreppet likställs med det som står i allmänna självdeklarationen (slut med konfiskering av blygsamma besparingar/arv)

Enkelt avhjälp hinder nr 2

 • Våra LSS förtidspensionärer betalar samma skatt som ålderspensionärer (ger nära 8 000 kronor mer i nettoinkomst)

Dessa åtgärder kära politiker kan ni göra redan till nästa år om viljan finns!

 

Harald Strand                                                            Roger Lindblom

 

Social tagging: > >

2 Responses to Onödig fattigdom!

 1. Eva-Mari skriver:

  Ja, hur svårt ska det vara!!
  Politiker i dag är bara en samling personer som helt enkelt slutat lyssna på sina väljare. De har tappat bort vad de egentligen är satta till att göra. De har inskränkt sig till ”en klubb för inbördes beundran” Nu låter det som politikerförakt, och det är dessvärre precis vad det är!!

 2. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Ja ”bara” den ”löneökningen” med 9 300 skulle göra SKILLNAD!
  Vilken annan i Sverige klarar sig under 100 000 kronor i TOTALÅRSINKOMST, när jag är ”mitt i livet”-typ?

  LSS-lagen säger i:

  19 § Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag (2010:480).

  Men vilka kommuner bryr sig?
  Svara gärna?

Trackbacks/Pingbacks

 1. reclaimLSS » Upp till bevis politiker!
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: