Vad är LOV?

Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem

I valfrihetssystem är priset fastställt på förhand och leverantörer konkurrerar med kvalitet. För myndigheter som har valfrihetssystem är det obligatoriskt att annonsera tjänsterna på Valfrihetswebben.

LOV använd alltmer flitigt inom vård och omsorg LSS för t.ex. Daglig verksamhet och Särskilda boenden.

Läs mer om Lag om valfrihetssystem

Läs även här på FAQ om ”Vad är LOU?” och ”Vad är skiljer LOV från LOU?”

 

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: