Retoriken kring LSS igång igen!

SKL och kommunerna slutar aldrig att baktala LSS. Det är ovärdigt av dem som skall vara kommuninnevånares stöd! Vi har tidigare skrivit om den retorik de använder i sina angrepp.

Man gör det från utgångspunkten att assistanskostnaderna ökat.  ”Kostnaderna för personlig assistans har ökat kraftigt, medan bidragen till de många har halkat efter”. En retorik som markerar ett vi och dem. Funktionshindrade har fått det bättre på bekostnad av oss, vi som inte har funktionshinder.

Som vanligt med den typen av retorik så backas den upp av överdrivna påståenden som att ”Lagen styr, kommunernas utrymme för egna prioriteringar är minimalt. De ökande kostnaderna betyder då att det måste sparas på något annat, eller att skatten höjs.”  Att skatten måste höjas på grund av just LSS ter sig märkligt, som jag skriver: ”I min kommun som tillhör de medelstora så står LSS kostnaderna för 6,5 % av kommunens totala driftskostnader och då har min kommun förhållandevis fler personer med LSS insatser än en snittkommun.”

Anti-LSS retoriken går ut på att använda överdrivna eller felaktiga siffror om LSS och dess kostnader. De landar alltid i slutsatsen att staten behöver ta över LSS för att lagen är för dyr och kommunerna har ingen möjlighet att prioritera bort denna verksamhet. Anti-LSS retoriken är politisk. Den är emot rättighetslagstiftningen och anser att denna är ett hot mot det kommunala självstyret. Denna retorik föddes ur det motstånd som LSS mötte hos kommunförbundet när lagen infördes 1994. Men de som förespråkar ett statligt övertagande av LSS har svårt att hitta argument som håller. Därför blir det så tydligt att det är retorik.

Jag har tidigare här på bloggen försökt sätta de stora siffrorna i mera relevanta jämförelser med andra utgifter vi har i stat och kommun, t.ex. att jobbskatteavdrag,RUT och ROT som i skattekronor kostar mer än personlig assistans och övriga LSS. Nu när kostnaden kanske mer allmänt upplevs som abstrakt och svårt att relatera till i vår mikroekonomiska vardag, har den ideologiska manipulationen blivit att omvandla till ”fusk” ett ord som alla förstår och tar avstånd ifrån.

2012 gjordes en märklig ”Fuskutredning” av Susanne Billum på uppdrag av regeringen, där fusket i personlig assistans ”uppskattades” till 9-15 % av totala kostnaden, dvs. i pengar mellan 2-4 miljarder kronor. Verkligheten har visat att det uppdagade fusket bara uppgår till en kvarts procent (0,25 %) av detta dvs. ca 40 miljoner kronor! Retorik med kraftigt överdrivna siffror från staten denna gång för att kunna skära i personlig assistans. Jag gjorde en jämförelse med skattefusketfelet som uppskattas till 130 miljarder varje år!

Nu har jakten på LSS dragit igång igen i media!

Det började med en debattartikel från FUB i Dagens samhälle den 8 oktober där budskapet var att Försäkringskassan övervältrar kostnader för personlig assistans på kommunerna.

Den följdes upp dagen efter i samma tidning med en debattartikel från SSR med liknade budskap och att detta medför att kommunerna inte kan leva upp till intentionerna i lagen och att ”LSS-lagen måste ses över”.

Den 11 oktober publicerade Svenska Dagbladet på Brännpunkt en debattartikel från SSR med ett tydligare budskap ”Dags att avveckla LSS?”

Detta följdes upp av LT (Länstidningen i Södertälje) med en artikel som kommenterar detta med överdrivna siffror igen! Budskapet att LSS lagen bör utredas igen. Södertälje kommun har inte råd.

Retoriken upprepar sig, att LSS är för dyrt, att kostnaderna skenar, att staten måste ta över…..

Allt underbyggt av vad som måste kalls ”ideologiskt manipulerade siffror”!

Verkligheten är att kostnaderna för personlig assistans har planat ut och att kostnaderna för övriga LSS insatser varit relativt konstanta en lång tid. Förändringar i antal personer har dock skett bl.a. pga. att man får behålla sina insatser även efter 65 år numera och att LSS gruppen liksom hela befolkningen lever längre. Och kostnaden på bostadsmarknaden stiger mer än övrig inflation och utgör en allt större kostnad både för den enskilde med LSS och för kommunerna.

Att LSS är en liten kostnad i kommuners driftbudget redovisas inte – runt 5 % av driftsbudgeten! Det finns många poster som är större som inte angrips. Vad ger det för tecken om människosyn?

Social tagging: >

2 Responses to Retoriken kring LSS igång igen!

  1. Diana skriver:

    Kanske bör ställa regeringen till vad mer används LSS än det egentliga ändamålet. Vad lägger man in i begreppet funktionsnedsättning och funktionshinder.
    När jag kom på vad våra pengar används till. Jag betalar hellre skatt till dem som LSS är syftad till.
    Men med lite ny retorik så kan man stoppa vad som helt in i LSS:n. Kanske vår statsminister vill berätta vad han har gjort hän dessa pengar. Jag är solidarisk men inte på bekostnad av mitt barns hälsa.

  2. Diana skriver:

    Borde inte skriva för sent på kvällen. Då jag är lite dålig på att läsa igenom det jag har skrivet. Men faktum kvarstår, vår LSS: lag används till annat därför vår regering väljer att använda sig av denna lag för andra ändamål. De gömmer andra saker i den som inte borde finnas där. Med hjälp av retoriken som de ger en helt annan innebörd än det som syftet var. De kan slå två eller fler flugor i en smäll,de kan visa siffror för medborgarna att kostnaderna skenar iväg, samtidigt som de använder pengarna till annat, de kan rasera kommuner och bygga regioner. De kan bygga klassamhälle och människor grupperas in efter ras,kön, kultur, begåvning och så vidare. Vi har enligt mig ett korrumperad samhälle. Där demokratin, jämlikhet och jämställdhet hänger löst. De skall till vilket pris som helst ha ett klassamhälle, ett ”VI och DOM”. Allt faller samman, man skapar KAOS medvetet för att kunna föra in sina nya lagar. Grundlagarna ändras i smyg och den köpta massmedian är förlagda med munkavel.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: