Artiklar av redaktor

Senaste inläggen:

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning för vuxna Du kan få merkostnadsersättning om du har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år.• har av Försäkringskassan godtagna merkostnader som är minst 11 625 …

Alla landsting blir regioner

I denna sajts FAQ har vi tidigare använt Landsting när ansvaret varit där. Nu pågår en reform där landsting blir region Tanken från början var att det skulle bli färre …

Vad är SIP?

SIP står för samordnad individuell plan. Det brukar den plan kallas som det finns särskilda bestämmelser om i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 16 kap. 4 § …

Vad är en fullmakt?

Fullmakt innebär rätt att företräda annan. Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får fullmakt kallas oftast ombud eller fullmaktstagare. Rätten kan vara begränsad på olika sätt …

Vad är Vårdgaranti?

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från …

Vad är Vårdval?

Välj vårdcentral eller läkarmottagning I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Man kan ofta också välja en fast läkarkontakt där. Föräldrarna …

Vad är Högkostnadsskydd?

Frikort när man nått taket Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Det gäller också om …

Sämre sjukvård för personer på Gruppbostad

Karl Grunewald debatterar i Läkartidningen Utdrag från artikeln: De enda i vårt land som efter föräldrahemmet bor på en institution resten av sitt liv är de 23 000 som bor …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: