Varför denna sajt?

LSS skrevs 1992/93 0ch infördes 1994. Lagen är avsedd att ge personer med omfattande funktionsnedsättningar specifika rättigheter som skall ge dem möjlighet till att leva som andra, med goda levnadsvillkor, trots sina funktionshinder.

Med begreppet leva som andra menar man att LSS har som syfte att kompensera för funktionsnedsättningen, i förhållande till andra personer utan funktionsnedsättning. Goda levnadsvillkor är ett mått på kvalitet på det stöd som ges. Att det är individuella rättigheter beror på att personer med funktionsnedsättning inte skall bli utlämnade till myndigheters godtycke eller bli bortprioriterade när resurser skall fördelas. De individuella rättigheterna var också ett svar på de övergrepp som personer med funktionsnedsättning varit utsatta för genom historien. LSS är i många bemärkelser en frihetsreform.

När det nu gått 25 år så kan vi konstatera att de individuella rättigheterna i viss mån försvunnit. En stor del av utvecklingen kan förklaras av att tillämpningen av lagstiftningen varit hårdare än ursprungstanken.  I de högre förvaltningsdomstolarna har det fallit domar som gått emot lagstiftningens intention. Trots det är har mycket blivit bättre än före LSS.  LSS är en lagstiftning som ger många personer med svåra funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. På denna sajt skriver personer som av olika anledningar valt att värna om reformen och som vill verka för dess utveckling till det bättre, helt enligt lagen intentioner.

Vi heter reclaimLSS på grund av att det finns anledning att återta intentionen i LSS och göra den till en aktiv och vital del av lagstiftningens fortsatta tillämpning. Om vi förlorar intentionen förlorar vi också kraften i lagstiftningen.

 

 

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: