Skribenter

Harald Strand

Harald var ordförande för FUB i Stockholms län åren  2009-2019  och startade FUBbloggen 2009, som främst skriver om LSS.  Harald är en flitig skribent på sajten och har bidragit till  att den blivit en välbesökt sajt som varit i framkant när det gäller  dialogen  om lagens utveckling. På reclaimLSS är Harald redaktör.

Från juni 2018 till maj 2021 var Harald förbundsordförande för Riks-FUB. Numera från 2021 är Harald åter ordförande för FUB Stockholms län

Vad vill Harald med LSS?

”Jag vill att även personer med svåra funktionshinder, de som ingår i LSS personkrets, skall få vara helt inkluderade i samhället på sina villkor! Precis som våra goda lagar på området föreskriver i sina mål och intentioner. Jag tror att det är möjligt att skapa goda levnadsvillkor och ett liv som alla andra i samma ålder också för de som omfattas av LSS, om samhället verkligen vill! Begränsningar skall inte vara pengar eller andra resurser utan bara de funktionshinder som absolut inte går att kompensera.”

Läs Haralds inlägg

Emanuel Mörk

Emanuel är före detta ordförande för Autism & Aspergerföreningen i Stockholm och har länge varit engagerad i LSS-frågor. Emanuel var också med och startade FUBbloggen som ombudsman på FUB Stockholms län. Numera är Emanuel vilande redaktör på reclaimLSS.

Vad vill Emanuel med LSS?

”Jag vill att intentionen med lagen ska bli vägledande. LSS behövs som en stark rättighetslag. Samtidigt skulle jag önska att en lag som denna inte skulle behövas, att personer med omfattande funktionsnedsättningar skulle få ett gott liv oavsett. Men det förefaller vara utopiskt i vår tidsanda. Det är snart  30 år sedan som vi instiftade lagen för att stärka individens rättigheter. Samhället visade då ett stort prov på solidaritet. Det behövs en rättighetslag för att garantera individer stöd, det är trots allt en liten grupp som inte har möjligheten skrika. Jag anser att LSS måste finnas till för de personer som inte kan föra sin egen talan. För dem är en stark rättighetslag viktigast”.

Läs Emanuels inlägg 

Elisabeth Langran

Elisabeth har varit en flitig debattskribent på Riksförbundet FUB och har länge varit engagerad i LSS-frågor. Elisabeth var med och skrev rapporten ”Fångad i fattigdom?” på riksförbundet FUB.  Elisabeth har varit ombudsman på FUB Stockholms län och redaktör på reclaimLSS. Numera är hon vilande redaktör.

Vad vill Elisabeth med LSS?

”Jag vill se hur syftet med lagen genomsyrar handläggningen hos kommuner och Försäkringskassan. Men det räcker inte för att intentionerna i lagen ska förverkligas. Min förhoppning är att få vara med och se hur enskildas levnadsvillkor förbättras inte bara juridiskt utan även i praktiken. Ett reellt inflytande över sitt liv utifrån sina egna förutsättningar önskar jag få se. Om handläggare och LSS-personal till att börja med började utgå från hur de själva skulle vilja bli bemötta om de var i den andres skor tror jag vi skulle komma en bra bit på kort tid”.

Läs Elisabeths inlägg 

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: