Artiklar om Hyra

Senaste inläggen:

Avtala inte bort besittningsrätten i gruppbostäder!

Huvudregeln för en hyresgäst är att besittningsrätt gäller från första uthyrningsdagen. Denna regel gäller både förstahandsuthyrning och s k blockuthyrning; d v s när en hyresgäst hyr av någon som …

Omöjlig kamp?

  Kampen om rimliga ekonomiska villkor för gruppen som tillhör LSS är viktig för dessas möjlighet till ett gott liv! När jag deltog i arbetsgruppen inom FUB som tog fram …

Kommunen är ansvarig för de höga hyrorna i Gruppbostad LSS!

  Jag har i ett tidigare inlägg kritiserat Försäkringskassan för att bostadstillägget för funktionshindrade inte är uppdaterat med verkligheten och leder till onödig fattigdom. Här vill jag nu påpeka att …

Hur får vi rimliga hyror i LSS bostäder?

LSS måste förtydligas gällande avgift – hyra för bostad! Bestämmelsen i 19 § LSS talar om avgift när det i själva verket är hyra som hyresgäster i LSS bostäder betalar …

Det behövs en aktion för rimliga hyror i LSS bostäder!

Nu är det dags att det händer något! Höga hyror i LSS bostäder leder till ett liv i fattigdom – hela vuxna livet! (se tidigare inlägg). Det har ansvariga vetat …

Höga hyror problem för LSS.

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit ”Höga hyror orsakar liv i fattigdom för LSS gruppen ” pekat på att bostadbidragsystemet vi har inte kan hantera dagens höga hyror i …

Lite mer om hyressättningen i LSS-bostäder

Som skrevs i förra inlägget har SKL, Sveriges kommuner och landsting, uppmärksammat den höga hyresnivån i särskilda boenden. De tar upp att bostadstillägget endast uppgår till en hyra motsvarande 5000 …

Höga hyror orsakar liv i fattigdom för LSS gruppen

Vi har skrivit ett flertal inlägg här på FUBbloggen om de ekonomiska problemen för personer som tillhör gruppen med LSS, dvs. de med stora funktionshinder. Ett inlägg var en kommentar …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: