Alla landsting blir regioner

I denna sajts FAQ har vi tidigare använt Landsting när ansvaret varit där.

Nu pågår en reform där landsting blir region Tanken från början var att det skulle bli färre regioner än det varit landsting. Så har det inte blivit mer än i de få regioner som funnits sedan länge.

Den 1 januari 2019 blir de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landsting som namn fasas ut.

Regionbildningen innebär att frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling kommer att finnas i regionens ansvar.

Senast den 1 januari 2020 bör ändringarna träda ikraft för att benämningen ”region” ska stå på valsedlarna år 2022.

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: