Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning för vuxna

Du kan få merkostnadsersättning om du

 • har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år.• har av Försäkringskassan godtagna merkostnader som är minst 11 625 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning
 • har fyllt 18 år och inte längre blir försörjd av dina föräldrar
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag från den regeln

Merkostnader är:

 • skäliga kostnader som du har till följd av din funktionsnedsättning
 • kostnader utöver de kostnader som är vanliga för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning
 • löpande kostnader eller engångskostnader

Det finns inte några schabloner för vad som kan vara en merkostnad men det kan gälla

 • hälsa, vård och kost, exempelvis kostnad upp till högkostnadsskydd för patientavgift, läkemedel och dyrare livsmedel om du till exempel har behov av specialkost till följd av din funktionsnedsättning
 •  slitage och rengöring
 • resor, till exempel resa med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor och resor med egen bil om du har svårt att åka med allmänna kommunikationer
 • hjälpmedel (om det inte finns likvärdiga hjälpmedel att låna från kommunen eller landstinget)
 • hjälp i den dagliga livsföringen, exempelvis hemtjänstavgift, kostnad för god man eller privat anlitad städhjälp
 • övriga ändamål, till exempel anpassade fritidsaktiviteter.

Kostnader för olika tjänster, exempelvis hemtjänst och färdtjänst, kan variera mellan olika kommuner och vissa kostnader kan du få ersättning för från till exempel kommunen eller landstinget. I så fall kan du inte få merkostnadsersättning för dem, eftersom du då inte har någon merkostnad.

Läs mer om merkostnader och aktuella belopp på Försäkringskassans hemsida.

 

Merkostnadsersättning för barn

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

Du kan få merkostnadsersättning om

 • ditt barn har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.
 • du har av Försäkringskassan godtagna merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av barnets funktionsnedsättning
 • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder
 • du har av Försäkringskassan godtagna merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av barnets funktionsnedsättning

Merkostnader är:

 • skäliga kostnader som du har till följd av ditt barns funktionsnedsättning
 • kostnader utöver de kostnader som är vanliga för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning
 • löpande kostnader eller engångskostnader.

Det finns inte några schabloner för vad som kan vara en merkostnad, men det kan gälla

 • hälsa, vård och kost, exempelvis dyrare livsmedel
 • slitage och rengöring
 • resor till exempel resa med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor och resor med din bil om ditt barn har svårt att åka med allmänna kommunikationer
 • hjälpmedel om det inte finns likvärdiga hjälpmedel att låna från kommunen eller landstinget
 • hjälp i den dagliga livsföringen
 • övriga ändamål, till exempel anpassade fritidsaktiviteter och leksaker, eller när barnet vårdas på sjukhus en längre tid och du behöver vara där.

Vissa av de här kostnaderna kan du också få ersättning för från till exempel kommunen eller landstinget. I så fall kan du inte få merkostnadsersättning för dem, eftersom du då inte har någon merkostnad.

Läs mer om merkostnader och aktuella belopp på Försäkringskassans hemsida.

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: