Vad är Högkostnadsskydd?

Frikort när man nått taket

Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Det gäller också om man söker vård i ett annat landsting eller region än där man bor.

Högkostnadsskyddet innebär att man under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor i patientavgifter.  Ett landsting eller en region kan dock besluta om ett lägre belopp. Man börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs. När man har betalat upp till den nivå som landstinget/regionen beslutat får man ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar man betala igen för sina besök tills man uppnått högkostnadsbeloppet nästa gång.

Högkostnadsskyddet täcker oftast inte

 • de avgifter som man betalar per dag när man är inlagd på sjukhus
 • vaccinationer
 • intyg och hälsoundersökningar
 • förebyggande åtgärder som till exempel mammografi
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnader för kopia av journalen
 • expeditionsavgift, som tas ut om man betalar på kredit eller får fakturan hemskickad.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd.

Däremot kan högkostnadsskyddet gälla för tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv. Högkostnadsskyddet kan också gälla om man har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling. Om man har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller att man har problem med att sköta sin munhygien kan man också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att man behöver betala högst 2 200 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting.

En kommentar till Vad är Högkostnadsskydd?

 1. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Vad som slår mej är att alla betalar lika mycket för vård, behandlingar, mediciner m.m. oberoende av dina inkomster eller pension (aktivitetsbidrag).
  Jag kan tänka mej att det är många med insatsen LSS som har det tufft att betala sina läkarbesök, mediciner, hjälpmedel och till och med resorna till och från vård och behandlingsinsatserna är kostsamma- kanske avstår många på grund av kostnaderna från att få adekvat behandling?
  Pension/aktivitetsersättning för personer med funktionsnedsättning som kanske aldrig haft ett lönearbete har för det mesta runt/eller under 10 000 ;-/månad som sin enda inkomst.

  Personer med olika funktionsnedsättningar är ofta sjukare än övrig befolkning i Sverige – hur går det ihop med kostnaderna?
  Har de råd att söka och få den vård och behandling de bör få?
  Hur är det med förståelsen för symtom, undersökningar och kanske erbjuden behandling om en person har svårt att svara på frågor, berätta sin sjukdomshistoria eller ens vilja gå till vårdcentraler eller komma in på akutmottagning etc.?

  ”Frikort när jag når taket” är nog jättebra – men hur är vägen dit??

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: