Artiklar om Arbete

Senaste inläggen:

Samhall och synen på arbete

Idag har cirka 150 000 personer med nedsatt arbetsförmåga stora svårigheter att få arbete på den ”öppna marknaden” på grund av sin funktionsnedsättning. Ca 39 000 av dessa, de med …

Tankar om LSS och arbete

Alldeles för få personer i LSS gruppens personkrets 1 har arbete på den öppna marknaden. I arbetsför ålder finns ca 40 tusen personer i personkrets 1 medan i övriga personkretsar …

Besvärande okunskap om LSS bland politiker

  Liksom intresset för LSS-gruppens dåliga ekonomi verkar vara helt omöjligt att ”dunka in” i ansvariga politikers huvud, så är tjatet från dessa om arbete rent stötande. När ansvariga politiker …

Debatt om arbete och Daglig verksamhet LSS

  Det är kul att mitt inlägg på Föräldrakraft om Daglig Verksamhet (DV) enligt LSS skapade så mycket känsla att debatt uppstod! En bra debatt är en dialog. Dialog kommer …

Arbetslinjen fanns långt före Reinfeldt och Borg

  Arbetslinjen fanns långt före Reinfeldt och Borg! Så här stod det till exempel i en analys ”Ojämlikhet i levnadsvillkor” från RFV år 2003: Den svenska välfärdsmodellen bygger på den …

Arbetsmarknaden för utsatta grupper i Stockholms, Hallands och Gävleborgs län

Det är statistikdags här på Reclaim. En fråga som de politiska partierna lyfter fram som viktig i den kommande nyvalrörelsen är jobben. Jobb är viktigt, inte bara för den ekonomiska …

Åtgärder mot fattigdomen behövs

Den ekonomiska situationen är ett stort problem för många personer med LSS-insatser. I Stockholm är hyrorona höga och inkomsten låg. Bostadtillägget täcker inte hyran fullt ut och flera kommuner saknar …

Arbetslösheten fortfarande hög

Arbetsförmedlingen släppte den 21 mars en rapport utifrån SCBs undersökning om hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. För personer med utvecklingsstörning hade arbetslösheten ökat något jämfört …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: