Vad är Vårdval?

Välj vårdcentral eller läkarmottagning

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Man kan ofta också välja en fast läkarkontakt där. Föräldrarna väljer öppenvårdsmottagning åt sina barn. Från en viss ålder, som kan vara olika i landstingen och regionerna, kan den unga välja själv.

Det kan finnas olika skäl som gör att man själv vill välja vårdcentral eller läkarmottagning. Man kan till exempel vilja gå till en som

 • ligger nära hemmet eller jobbet
 • har personal som talar eller har information på språk som man förstår
 • har dokumenterad god kvalitet
 • har öppettider som passar
 • har bokning på nätet
 • har specialiserat utbud, till exempel vård för diabetiker eller äldre.

Vilka mottagningar kan man välja?

Vårdcentralen eller läkarmottagningen man väljer kan ligga var som helst i det egna landstinget eller regionen.

I en del fall har det egna landstinget tecknat avtal med andra landsting, vilket gör att man i sådana fall kan välja att lista sig på en vårdcentral där i stället.

Enstaka besök kan man alltid göra på en vårdcentral i ett annat landsting och då ersätts det landstinget av hemlandstinget. Resekostnaden får man själv stå för om inte vårdgarantin gäller.

Vårdvalet omfattar både privata och landstingets egna vårdcentraler eller läkarmottagningar. Om det är en privat mottagning ska den ha ett avtal med landstinget/regionen.

Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi.

Om det inte finns plats för fler patienter på den läkarmottagning eller vårdcentral man har valt, kan landstinget hjälpa till att ordna köplats. Det går också att göra om sitt val om man av någon anledning har ändrat sig.

Om man behöver specialiserad vård kan man välja öppenvårdsmottagning eller sjukhus. I vissa fall behövs en remiss.

Vårdval eller hälsoval varierar

Hur vården är organiserad och hur man gör vårdval eller hälsoval kan variera mellan landstingen/regionerna.

En kommentar till Vad är Vårdval?

 1. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Kanske inte så lätt att förstå för en person med intellektuell funktionsnedsättning och knappast något en god man hjälper till att välja,,
  Vem hjälper de personer som vi inom FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) företräder?
  Så länge barnen är små hjälper föräldrar eller andra vårdnadshavaren personen till läkare m.m.

  Sen då?
  Jag har mött och möter många duktiga kontaktpersoner och annan personal i boende, daglig verksamhet m.m.som träffar personerna som bor i gruppbostäder, serviceboende osv. dagligen – de får en bra kunskap och förtroende för våra medlemmar med funktionshinder och VAD DENNA PERSONAL BEHÖVER är
  personlig tid med han/henne för att göra dessa val
  följa med (i tid och otid) på läkarbesök, sjukhusvård m.m. för att ge den som är sjuk ett stöd kanske också tolka symtom och vara till stöd och hjälp för läkare och annan sjukvårdspersonal
  OCH
  då behöver annan personal kanske kallas in dels för att finnas som avlösare för den som följ med från början samt till de som är hemma i gruppbostaden etc. behöver en person som ersätter henne/honom som följde med till sjukvården.

  Ja det krävs mycket av personalen kring personer med olika funktionsnedsättningar
  OCH
  det behövs kunskap och förståelse för personer i sjukvården som möter personer med funktionsnedsättning
  OCH
  det behövs personal och chefer omkring personer med funktionsnedsättning som har stor förståelse för dessa rättigheter och som ger dem möjlighet att delta i samhället som alla andra invånare.

  Vem ger information och följer med dem att rösta nästa helg?
  Alla har vi rätt att göra vår röst hörd!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: