Handikapp leder till socialbidrag!

 

Det kan knappast vara meningen att vi i Sverige skall tvinga personer med svåra och oftast medfödda funktionshinder till livslångt behov av socialbidrag, finare kallat försörjningsstöd. Men det finns inget som är fint i detta utan det är ovärdigt vårt välmående land!

FUB har tagit fram rapporten ”Fångad i fattigdom” som mycket väl beskriver det underskott som varje månad drabbar många personer som tillhör LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi har här på sajten förtydligat problemen i ett flertal inlägg och dessutom föreslagit omedelbara åtgärder som med lite god vilja skulle kunna genomföras direkt.

Men det verkar tyvärr som våra politiker är för unga och oerfarna eller för gamla och lomhörda? Skämt (?) åsido så är det kanske värre än så, som jag själv skrivit i ett annat inlägg, de är ointresserade av vår grupp (LSS)!

Vi har goda lagar som tyvärr våra politiker låter tjänstemän missbruka, dvs. som man inte behöver följa eller kan strunta i?

Som vi skrev i inlägget ”Onödig fattigdom”, beror denna i huvudsak på för dyra hyror i gruppbostäder, för lågt tak i bostadstillägget och för hög skatt jämfört ålderspensionärer.

I ett annat inlägg skrev jag ”Kommunerna är ansvariga för de höga hyrorna i gruppbostad LSS” och att de räknar in kostnader, som enligt hur jag tolkar lagen, är lagvidriga. I Samma inlägg angriper jag kommunernas sätt att tolka 19§ i LSS ” Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”. I SoL (Socialtjänstlagen) finns med motsvarande skrivning ett förbehållsbelopp på 5500 sek som en enskild ”yngre” funktionshindrad skall ha kvar efter det att hyran är betald. I LSS finns inget förbehållsbelopp förtydligat trots skrivningen i 19§ ovan. Kommunerna (och SKL) har då struntat i att räkna! I SoL finns krav på ”Skälig levnadsnivå” mot ”Goda levnadsvillkor” i LSS. Jag vet inte exakt vad detta skulle innebära för ”tillräckliga medel kvar” med uppskattningsvis inte lägre än 6000 sek kvar efter avdragen hyra!

Jag har nu pekat ut 4 grupper politiker som ansvariga för vår grupps onödiga och lagvidriga fattigdom:

  1. Kommunernas för de höga hyrorna mm, samt för att undvika att räkna ”förbehållsbelopp”
  2. SKL för att alltid skylla på staten trots att de själva tagit fram rapporten om att LSS leder till socialhjälp.
  3. Försäkringskassan (eller regeringen) för ett ihåligt och gammalmodigt sätt att räkna bostadstillägg.
  4. Riksdagen för att inte justera LSS så att de stoppar missbruk/feltolkningar som görs i kommunerna och för att våra ”förtidspensionärer” inte fått motsvarande skattejusteringar som ålderspensionärer.

Det kan väl inte skrivas mer tydligt för er politiker?

 

Social tagging: >

2 Responses to Handikapp leder till socialbidrag!

  1. Ulrika Lindgren skriver:

    Tack Harald för DIn stringens, pedagogiska tydlighet och Din energi att belysa dessa frågor!!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: