Artiklar av gast

Senaste inläggen:

LSS – laglöst land

Jag lyssnar med intresse på juristen och forskaren Anderas Petterson i en intervju av Bengt Elmén (se) Inom funktionshindersverige så vet vi att LSS tolkas allt striktare av kommuner, Försäkringskassa och …

Hur feministisk är regeringen?

Jag anknyter till Thomas Juneborgs inlägg på den här sidan nyligen. Frågan om hur anhöriga påverkas av den så kallade feministiska regeringens politik på funktionshinderområdet har gått alldeles för obemärkt …

Hög tid att på allvar lyfta anhörigperspektivet i LSS

  Hög tid att på allvar lyfta anhörigperspektivet – hur mycket ska föräldrar orka? Hur drabbas syskon?  ”Men oavsett om man själv skapar sitt livsmönster, och oavsett om det visar …

Det går inte att uppnå goda levnadsvillkor om man inte ens har råd att köpa kläder…

Som aktiv i den svenska funkisrörelsen orkar jag inte engagera mig i allting. Personlig assistans är och förblir mitt huvudområde men det kan inte poängteras för många gånger – det …

Låt professionerna tolka och tillämpa LSS!

  En fråga som väckte stort engagemang på vår kongress 2012 var situationen för personer med funktionsnedsättningar. Ett av besluten handlade om att vi som förbund skulle inleda samarbete med …

Otidsenliga arbetsregler för vissa personliga assistenter!

Varför särskiljer Försäkringskassan arbetstidsreglerna för Personliga assistenter, beroende på vem de anställts av? År 1944 stiftades en lag som hette Hembiträdeslagen, och den skulle ge hembiträden i Sverige rätt till …

Tvingas flytta efter 18 år!

  Vår son Anders beviljades av landstinget anpassad studiegång på Sanna Gård i Lekebergs kommun 1989. Detta gjordes om till daglig verksamhet 1992. Kumla kommun, där Anders är skriven tog …

Inger Wästbergs tal på LSS20-festen 18 okt

  Inger Wästbergs tal på LSS20-festen Det är roligt att få vara med den här kvällen. Det är en viktig reform vi uppmärksammar. LSS syfte är att främja jämlikhet i …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: