Samhall och synen på arbete

Idag har cirka 150 000 personer med nedsatt arbetsförmåga stora svårigheter att få arbete på den ”öppna marknaden” på grund av sin funktionsnedsättning. Ca 39 000 av dessa, de med svåra funktionsnedsättningar, har sin sysselsättning i daglig verksamhet och ca 25 000 personer arbetar i Samhall vars uppgift är att skapa ”riktiga jobb åt personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden”, som man skriver på sin hemsida.

”hitte-på-jobb”

När nu Uppdrag Granskning visar att Samhall, genom sina långt drivna krav på lönsamhet, har misslyckats med det som är grunduppdraget: att skapa arbete åt personer med funktionsnedsättning, så försvarar den ansvariga ministern Eva Nordmark Samhalls verksamhet. Syftet med Samhall är att skapa ”riktiga och meningsfulla jobb” och inte några ”hitte-på-jobb”, säger hon med illa dolt förakt gentemot dem vars arbetskraft inte går att sälja på marknaden.

Massarbetslöshet

Det finns flera problem med den arbetslinje in absurdum som både regering och opposition förespråkar.

Trots kampanjer och påverkansarbete är det få som går vidare från daglig verksamhet till lönearbete. Socialstyrelsen skriver i årets lägesrapport att ”I majoriteten av kommunerna gick ingen person med daglig verksamhet över till arbete eller praktikplats under det senaste året.”

  Det säger sig självt att i ett läge där det råder massarbetslöshet – 10 procent = 549 300 personer var arbetslösa i mars – så kommer personer med funktionsnedsättningar att ha allt svårare att få ett lönearbete.

  Många av dem som får arbete i daglig verksamhet eller genom Samhall har funktionsnedsättningar och svårigheter som gör att stödet måste vara flexibelt över tid, och ge möjligheter till lugnare arbetstakt.

Vad är ett riktigt arbete?

Lägg därtill det faktum att allt fler som har lönearbeten i själva verket har arbeten som är helt improduktiva och i vissa fall rent skadliga för samhället. Medan däremot många av de arbeten som Eva Nordmark kallar för ”hitte-på-arbeten” kan medföra stora vinster för samhället och miljön.

  Det är dags att vi tar en ordentlig diskussion om framtidens arbete. Seriösa prognoser pekar mot att mer än hälften av de yrken som finns i dag kommer att ersättas av robotar och artificiell intelligens. Inte minst i ljuset av den utvecklingen borde man kanske ha en mer generös syn på vad som är ett riktigt arbete.

                                            Hans Hallerfors

Artikel i Intra nr 2/2021

Social tagging: >

En kommentar till Samhall och synen på arbete

  1. Ulrika Lindgren skriver:

    Tack Hans Hallerfors för en bra och sund inriktning på vad ett arbete är. Tänk så många personer, som varit och säkert är involverade i New Public Management! Hur många ”skrivbordsjobb” är produktiva och ”riktiga”?

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: