Arbetsmarknaden för utsatta grupper i Stockholms, Hallands och Gävleborgs län

Det är statistikdags här på Reclaim. En fråga som de politiska partierna lyfter fram som viktig i den kommande nyvalrörelsen är jobben. Jobb är viktigt, inte bara för den ekonomiska situationen utan även för självkänslan. Men hur ser det ut för personer med funktionsnedsättning? Nedan presenteras några diagram som tagits fram av arbetsförmedlingen vad gäller utsatta grupper. Jag har samlat siffror från tre olika län.

Arbetsförmedlingen har identifierat grupper som de bedömer som särskilt utsatta på arbetsmarknaden, det är personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning samt äldre 55-64 år. Siffrorna redovisar antal personer som är inskrivna på arbetsförmedlingen.

Det som är lika för alla tre länen är att från 2010 har klyftan ökat mellan utsatta och ej utsatta grupper. Efter 2010 har de ej utsatta minskat sin arbetslöshet medan de utsattas arbetslöshet ökat. Om man ska vara försiktigt positiv kan vi se att personer med funktionsnedsättning minskar sin arbetslöshet mellan 2013-2014.

Men vi kan konstatera att det behövs satsningar på de som står längst ifrån arbetsmarknaden och att de inte ignoreras bort när jobben blir en nyvalsfråga.

 

Stockholms län

sthlmutsatta

gruppersthlm

 

 Gävleborgs län

gavleborgutsatta

 

gruppergavle

 

Hallands län

hallandutsatta

grupperhalland

 

Rapporterna där diagrammen laddas ner här:

Gävleborg

Stockholm

Halland

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: