Arbetslösheten fortfarande hög

Arbetsförmedlingen släppte den 21 mars en rapport utifrån SCBs undersökning om hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. För personer med utvecklingsstörning hade arbetslösheten ökat något jämfört med 2008. År 2008 så uppgav 91 procent av de som hade en utvecklingsstörning att de inte var sysselsatta. 2012 uppgav 93 procent att de ej var i arbete. Det är en mycket hög siffra.

Bland de olika funktionshindren har de som uppger att de har en utvecklingsstörning högst arbetslöshet. Totalt uppger 43 procent av de som har en funktionsnedsättning att de är arbetslösa.

Den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning är svår. Mycket kan härledas till den höga arbetslösheten. För de personer som deltar på daglig verksamhet och som därför har sjuk- eller aktivitetsersättning så innebär det låga inkomster. Om man dessutom bor i gruppbostäder med hög hyra så blir det inte bättre. Vi vet att personer med utvecklingsstörning i vissa fall utför arbetsuppgifter som kan liknas vid ett lönerarbete. Då måste man också få en lön och inte sjukersättning.

Med tanke på den fokus som legat på att skapa jobb för personer med funktionsnedsättning de senaste åren är det något förvånande att situationen inte blivit bättre sedan 2008. Att våra medlemmar med utvecklingsstörning har så hög arbetslöshet som 93 procent är helt orimligt. Det borde finnas stora möjligheter att justera ner den siffran.

Regeringen bör mäta och presentera utveckling på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning varje år. Minst. De insatser som nu genomförs måste mätas så vi kan följa upp resultatet och göra förändringar i tid.

Social tagging:

En kommentar till Arbetslösheten fortfarande hög

  1. ulf uddsten skriver:

    Det är bra att ni på FUBbloggen ställer krav på att man måste börja mäta arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning. Mätar man inte så finns ju ingen arbetslöshet. Föreslår att RiksFUB tar ledningen och skriver ett öppetbrev till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström med kopia till Marie Larsson. Brevet bör undertecknas av så många lokalföreningar som möjligt. För att sedan skapa opinion föreslår jag att brevet länkas till FUBs samtliga facebook sidor.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: