Artiklar av lennart

Senaste inläggen:

Gynnande beslut och rättssäkerhet i LSS

  Det finns ljus i mörkret! Förvaltningsrätten i Malmö har via en dom den 15:e april gett en 42-årig kvinna fortsatt rätt till insatsen kontaktperson och därmed undanröjt socialnämndens beslut. …

Merkostnadsprincipen i LSS måste följas!

  Den enskilde får betala ledsagarens utgifter! Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att den som har ledsagarservice enligt LSS själv ska betala för ledsagarens utgifter. Det går tvärtemot den viktiga …

Kommunerna tar sig friheten till tolkningsföreträde i LSS

Det finns en motsägelse i beslutsprocesserna hos myndigheter. Handläggare ska använda olika professionella bedömare; läkare, arbetsterapeuter, psykologer och logopeder för att bedöma individens funktionsnedsättningar och funktionsförmåga. Men erfarenheten säger att …

Högsta Förvaltningsdomstolen och ledsagares omkostnader

Riksförbundet FUB:s LSS-kommitté skriver: Maria Larsson skrev lugnande i den senaste LSS-propositionen (2009/10:176) att funktionshindrades levnadsvillkor inte skulle försämras: Det finns samma grundläggande skäl till att reglera rättigheter till stöd och …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: