Merkostnadsprincipen i LSS måste följas!

 

Den enskilde får betala ledsagarens utgifter!

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att den som har ledsagarservice enligt LSS själv ska betala för ledsagarens utgifter. Det går tvärtemot den viktiga handikappolitiska principen om att människor inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Det strider också direkt mot LSS förarbeten, som stadgar: ”Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter bör den enskilde svara för sina egna kostnader men inte ha kostnader för den eventuella följeslagare som behövs för att kunna genomföra aktiviteten”. Dessa intentioner har HFD helt bortsett ifrån.

Syftet med insatsen ledsagarservice är att den enskilde skulle kunna delta i samhällslivet, t.ex. kulturlivet. Det är omöjligt för många idag, då sådana aktiviteter nu kostar dubbelt så mycket för en person som behöver ledsagare. Personer med funktionsnedsättning har oftast redan en ansträngd ekonomisk situation. Lagtexten behöver förtydligas så att merkostnadsprincipen följs.

Regeringen bör snarast vidta åtgärder för att komma till rätta med de inskränkningar av rättigheter enligt LSS som skett genom ”felaktig” domstolspraxis. Lagtexten måste skärpas så att LSS-lagens mål och intentioner förtydligas, så att dessa även följs i praktiskt arbete i förvaltningsrätterna och i våra kommuner.

Lennart Tehage

 

Social tagging: >

7 Responses to Merkostnadsprincipen i LSS måste följas!

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Jo jag håller med dig om detta då Lennart Tehage.

 2. Lotte Blumenthal skriver:

  Ja, då är vi tillbaka i inlåsningstaktiken från mitten av förra århundradet! Det är skrämmande hur fort det gick att bryta ned det humana samhället. Vem vågar någonsin mer lita på det svenska rättsväsendet, vår knäpptysta statsapparat eller någon som helst kommunal jämlikhet? Och vad hände med det fina uttrycket ”människors lika värde”???
  Varför stiftar vi lagar, när det är fritt fram att bryta mot eller bortse från dem?
  Varför skriver staten på internationella rättighetsdokument utan att ha minsta avsikt att följa dem?
  Vad är det för ett obehagligt, fegt och genomruttet samhälle vi alla lever i?

 3. Ingrid Dalén skriver:

  Skandal!!!!!

 4. mai.eriksson skriver:

  Visst är det så att man kan bli galen. Attendo kan göra miljardvinster men ledsagarkostnader ska den med de största behoven och lägsta inkomsterna betala.
  Klippan har sin ordförandekonferens idag och imorgon. Ett uttalande om merkostnadsprincipen är på sin plats.

 5. majbritt Lind skriver:

  Bra skrivet Lennart.
  Tragiskt att okunnigheten råder och har makten.
  Var finns politiker från olika partier som kan reagera?
  Rättsväsendet har aldrig varit intresserat av våra medlemmar. Det talar historien för.

 6. Eva-Mari skriver:

  Jaha ja, nu får väl ALLA personer med insatsen Ledsagare helt enkelt ta och ändra sina vanor och intressen! Vad sägs om en stilla skogspromenad, sitta på en parkbänk och mata duvorna eventuellt kanske en cykeltur!? Är det det så våra politiker vill att framtiden ska se ut!? VARFÖR följer man inte LSS-lagen?

 7. mai.eriksson skriver:

  Ny information säger att det enbart handlar om ett enskilt fall där ersättning begärdes långt efter det som genomförts – är detta korrekt är det det som vi måste hållas oss till framöver. Kan någon berätta om vad som är korrekt. Fast det är ju så att domstolens beslut ändå ändå blir prejudicerande se bara på beslutet om 6 boende i en gruppbostad. Det handlade också endast om ett enskilt fall med 6 kompisar som ville bo tillsammans.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: