Individuell Plan LSS i annat perspektiv

 

Vilken normalt funtad företagsledare skulle inte älska om alla företagets kunder gjorde en personlig skrivelse om sina behov och vad han/hon önskar få levererat från företageren? Ett behov som dessutom oftast är beständigt över årtionden och som följs upp med korregeringar minst en gång varje år!

Naturligtvis säger företageren ”Fantastiskt! Det blir enkelt att driva mitt företag. Inga gissningar i budget, inga oförutsedda avvikelser, enkelt att planera och leverera. Jag kan lägga min kraft på kvalitet i leveranserna istället. Och jag får nöjda kunder.”

Varför gäller inte detta kommuner?

Trots skärpt lagstiftning så har antalet Individuella planerna enligt LSS (IP) ute i kommunerna inte ökat nämnvärt. Fortfarande är det bara 7-8 % av alla brukare som har IP. Och inte följer kommunerna skärpningen i LSS från 2011 som säger att kommunen skall erbjuda alla med LSS insats en sådan IP. Istället får de som efterfrågar IP ofta svaret ”Det behövs inte” eller så har handläggaren blandat ihop IP med verksamheternas planer som ”Genomförandeplan” vilket är något helt annat. Men också tillsyningsmyndigheten har sedan länge (då Socialstyrelsen tog över och nu IVO) struntat i att följa upp om IP finns och om det erbjuds alla.

Jag som kunde ha varit företagaren ovan blir naturligtvis i min nuvarande roll som företrädare för personer med LSS frusterad över kommunernas nonchalans mot den fantastiska möjlighet som erbjuds via IP. Att de får goda planeringsverktyg för sin LSS-verksamhet. Något som naturligtvis kan leda till bättre kvalitet även för brukarna.

Jag har i tidigare inlägg listat fördelarna både för kommunen och för den enskilde individen:

Varför är Individuell Plan bra att ha:

 • Individuell Plan är den enda plan som är din egen. Alla andra planer är verksamheters planer.
 • Individuell Plan är ”planernas plan”, dvs. den skall samordna alla dina andra planer.
 • Individuell Plan är den plan där du bestämmer själv om vad som är viktigt för dig.
 • Individuell Plan ger dig tid att planera för en liten eller stor förändring eller bara för bättre fritid.
 • Individuella Plan är ditt skydd mot att du inte ”faller mellan stolarna”. Du får en sammanhållen plan för en eller flera insatser vilket ger ökad rättsäkerhet oavsett vem som är ansvarig.

 Individuell Plan gör alla till vinnare:

 • Alla aktörer som bidrar och samverkar kring din Individuella Plan blir skickligare.
 • Alla aktörer är på plats och kan fatta beslut direkt utifrån en gemensam överblick.
 • Andra planer kan snabbt bygga på detaljer utifrån din övergripande Individuella Plan
 • Tydliga mål kan formuleras och följas upp.
 • Individuell Plan innebär en avlastning för dina anhöriga/gode män.

Individens vinst:

 • Ökat eget inflytande och självbestämmande
 • Ökad trygghet genom förutsägbarhet och långsiktighet.
 • Bättre struktur genom samordningen.
 • Bättre behovstillfredsställelse och ökad rättsäkerhet.
 • Alla dina individuella behov blir tydliga.

 Handläggarens vinst:

 • Bättre arbetstillfredsställelse genom att hon/han kan arbeta långsiktigt.
 • Ser alla dina behov och hela din livssituation.
 • Tydlig ansvarsfördelning gör uppföljning och utvärdering enklare.
 • Samverkan ökar handläggarens kompetens även utanför det egna arbetsområdet.
 • Individuell Plan spar tid och resurser – inget dubbelarbete och inga akuta insatser i framtiden.

Kommunens vinst:

 • Individuell Plan ger utmärkt underlag för planering både på kort och lång sikt.
 • Att ”göra rätt från början” spar både frustration och resurser.
 • Kunskapen hos alla som deltar ökar.

 

Till detta kan idag tilläggas att tidsbestämda beslut om olika insatser blir onödiga, då ju uppföljning görs minst en gång per år! Det spar tid för handläggaren och frustration för brukaren samt borde även leda till betydligt färre mål i Förvaltningsrätterna!

Social tagging: >

2 Responses to Individuell Plan LSS i annat perspektiv

 1. Eva-Mari skriver:

  I mars 2014 mailade jag följande fråga till vår LSS-handläggare (som f.ö är mycket kompetent och hjälpsam) ;
  -Hur många i vår kommun har Individuell Plan?
  Detta var svaret jag fick;
  ”30 personer som är LSS-berättigade har individuell plan 140305, det var inte många.
  Men gör gärna reklam du med, jag informerar så mycket jag kan. En bra insats, när man träffar så mycket folk, som man faktiskt gör när man har en funktionshindrad anhörig, som har behov av stöd”.

  Så vi har alltså 30 personer av 1200 möjliga som har IP, vilket innebär 2,5 %. Inte mycket att skryta med.

  Det är LSS-handläggarens skyldighet att att följa upp beviljade insatser, minst en gång per år. Då passar det ypperligt att ”samla” alla berörda från ex. DV, skola, kortis, berörd personal från Vuxenhab, god man, boendepersonal etc. för en Individuell Plan.

 2. Willy Engebrethsen skriver:

  Bra sammanfattat av I.Plan och dess fördelar för både kommunen men framförallt för den enskilde. Detta är oftast det första jag föreslår när jag blir inkopplad i ett ärende. Upprätta en individuell plan och inf. om att jag ska kallas som rättsombud. detta är en bra början för att få kontroll på ”läget”.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: