Den kommunala delen av LSS måste uppmärksammas

Hårdare tillämpning i kommunerna kombinerat av ett rättsväsende som inte fungerar. Det är bilden som framtonar för LSS. Det talar inte hela sanningen, det finns ljusglimtar, som man kan se i dessa filmer.

Den personliga assistansen har blivit uppmärksammad på den politiska nivån. Det med rätta. Assistansen har varit ifrågasatt under en längre tid. Även där har det kommit domar som påverkat inriktningen på lagen negativt.

Men den kommunala delen av LSS är i mångt och mycket okänd för politikerna. När man talar med dem om LSS så kommer de lätt in på just assistansen, för det är den som de känner till. Det kanske inte är så konstigt hos just rikspolitiker eftersom assistansen till stor del är statlig. Men den kommunala delen måste också få en plats i politikernas medvetanden. Det handlar om gruppbostad, ledsagning, kontaktperson osv. Daglig verksamhet finns inom det politiska medvetandet som en konsekvens av fokuseringen på arbete.

Intresseorganisationerna måste arbeta för att för upp frågan på den politiska agendan. Under veckan i Almedalen så framkommer det att LSS-frågan måste upp bordet mer än vad den gjort hittills. Jag har bara sett ett seminarium som fokuserat på den kommunala delen av LSS. Alla organisationer måste arbeta för att uppmärksamma frågan och då inte bara i Almedalen, utan kontinuerligt.

Det har inte kommit några klara besked från politikerna om vad man tänker göra. Jag hade hoppats på besked vad gäller en satsning på kompetensutveckling av personal inom LSS-området.

När det gäller rättsäkerheten så delar politiker, organisationer och professionella uppfattningen att det är orimligt att man i så hög utsträckning ska behöva överklaga beslut och dessutom vara beroenden av jurist. Tyvärr lär det behovet kvarstå så länge av stöd inte ges i tillräcklig utsträckning.

Vi måste därför göra en kraftansträngning för att se till att den kommunala delen av LSS förs upp på agendan.

Social tagging:

En kommentar till Den kommunala delen av LSS måste uppmärksammas

  1. Harald skriver:

    Assistansbolagen har inte bara juridiks resurser. De har även folk som är duktiga lobbyister.
    De har lyckas så bra så att LSS nästan som du skriver blivit synonymt med personlig assistans. Till och med ansvarig minister verkar tro detta?
    Övriga insater är ju visserligen kommunernas ansvar, men här borde SKL upplysa rikspolitikerna mera och bättre.
    Vi intresseorganisationer borde lära oss av assistansbolagen.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: