LSS och sunt förnuft

Det finns ett antal domar förutom de vi undersökt i våra två rapporter (länk till rapporter) från förvaltningsdomstolen som skapar allt annat än garanti för goda levnadsvillkor. De är från högsta instans och har på så sätt skapat prejudikat. Den ena handlar om hyra för gemensamhetsytor i gruppbostad, RÅ 2005 ref. 28. Den andra handlar om utökat antal boende i en gruppbostad, RÅ 2000 ref 42.  Den tredje handlar om omkostnader för ledsagare, HFV 2746-09 från februari 2011, som vi skrivit om i ett tidigare inlägg här på bloggen (länk). Alla dessa tre har medfört stora men för gruppen som omfattas av LSS!

Gruppen har i teorin ett stark rättsligt skydd (länk) men vi har om och om tvingats konstatera att verkligheten ser annorlunda ut!

De som omfattas av LSS tillhör utan tvekan en svag grupp. Den är dessutom så liten att den oftast glöms bort (länk) av både politiker och media.

Jag har vid ett flertal tillfällen hävdat att intentionerna i LSS bygger just på sunt förnuft vad de personer som omfattas behöver för extra stöd för att uppnå goda levnadsvillkor och ett liv som alla andra, trots sina funktionsnedsättningar. De behöver som departementschefen skrev i förordet till propositionen ”mer för att uppnå lika”.

Tolkningar som ofta görs av kommuntjänstemän och politiker samt vad värre är även av domare och nämndemän i förvaltningsdomstolarna följer inte dessa intentioner dvs. sunt förnuft. De hamnar inte sällan i långa utläggningar vad som bokstavligen står i LSS och dess förarbeten och ibland om man inte hittar något skrivet i en diskussion om vad ”lagstiftarens avsikt var”?

Jag vidhåller att LSS är som affärsjuridik:

”Lagen skall skydda den svaga” och ”Lagen  är i grunden sunt förnuft”.

Det är dags för ansvariga att tolka LSS enligt dessa kloka deviser!

Reclaim LSS!

/Harald

Social tagging: >

En kommentar till LSS och sunt förnuft

  1. Harald skriver:

    Kortversion:
    Det är inte fel på lagen – det är fel på de som tolkar den!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: