Artiklar av redaktor

Senaste inläggen:

Vad är en fullmakt?

Fullmakt innebär rätt att företräda annan. Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får fullmakt kallas oftast ombud eller fullmaktstagare. Rätten kan vara begränsad på olika sätt …

Goda förebilder

Idag skriver Barbro Lewin en debattartikel i UNT om LSS, ”Inkompetens utan lagstöd” till sina nya politiker i Uppsala. Det skulle lika gärna kunna vara FUB i Stockholm som debatterar …

Vad är Vårdgaranti?

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från …

Vad är Vårdval?

Välj vårdcentral eller läkarmottagning I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Man kan ofta också välja en fast läkarkontakt där. Föräldrarna …

Vad är Högkostnadsskydd?

Frikort när man nått taket Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Det gäller också om …

Vad tycker politiker i Täby

Täbygruppen inom FUB i Södra Roslagen har inför kommunalvalet 2014 gjort en enkät om vad partierna i Täby tycker om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning inom följande fyra områden: …

Sämre sjukvård för personer på Gruppbostad

Karl Grunewald debatterar i Läkartidningen Utdrag från artikeln: De enda i vårt land som efter föräldrahemmet bor på en institution resten av sitt liv är de 23 000 som bor …

Lägesrapport för LSS

FUB:s LSS-kommitté arbetar för att bevara och stärka LSS. Kommittén har tagit fram en lägesrapport för LSS. Några utdrag ur rapporten: Reformförslag förverkligas inte Utredningen Möjlighet att leva som andra (SOU …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: